https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Screenshots 3D

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 459

        Mô hình hóa một nhà thờ bằng 3D theo phong cách néoroman và byzantin trên phần mềm 3DS Max

       Mô hình hóa một con ốc sên 3D theo phong cách hiện thực với phần mềm 3DS Max và Photoshop.

         Sáng tạo bối cảnh một trò chơi khoa học viễn tưởng với phần mềm 3DS Max

Đăng ký tư vấn