Chương trình Đào tạo

TRANG CHỦ Chương trình Đào tạo Sau đại học - Cao học Quản lý kinh tế

Sau đại học - Cao học Quản lý kinh tế

Ngày đăng 28/08/2020 |

TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - ĐỢT 1, NĂM 2021

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế - Đợt 1, năm 2021 như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

  • Thi tuyển tập trung đối với người Việt Nam.
  • Xét tuyển đối với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam.

II. NGÀNH TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU VÀ MÔN THI TUYỂN

1. Ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển

TT

NGÀNH HỌC<