https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011

Ngày đăng 16/08/2011 | Lượt xem: 558

Ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011

Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức cho 28 sinh viên của Trường tham dự Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011 tại khu Hòa Bình.

Sau Lễ ra quân, 28 sinh viên đã được bàn giao tại 04 xã của huyện Lạc Dương là: Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais và Đưng K’Nớ. Bốn nhóm sinh viên tình nguyện đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở để đi vào hoạt động.

Trong thời gian một tháng diễn ra chiến dịch, sinh viên tình nguyện sẽ phát huy vai trò, năng lực và khả năng sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tích luỹ kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội; đóng góp một phần công sức nhằm góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn - Hội trên địa bàn dân cư.

Ngày 11 tháng 8 năm 2011, 28 sinh viên sẽ kết thúc chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011 và trở về Trường để tiếp tục nhiệm vụ học tập năm học mới.

TS

Đăng ký tư vấn