Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 06

Ngày đăng 21/06/2013 | Lượt xem: 506

Ban Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 06 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức buổi lễ.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

       Căn cứ Quyết định số 175/2004/QĐ-TTg ngày 01/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập Trường Đại học Yersin Đà Lạt;

       Căn cứ quyết định số 5969/QĐ-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt;

       Căn cứ Điều 10 “Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Yersin Đà Lạt;

       Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 06 gồm các ông bà có tên sau:

       1. Ông Trương Thành Trung – Trưởng ban

       2. Ông Ngô Mạnh Phụng – Phó trưởng ban thường trực

       3. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên

       4. Ông Lê Dừa - Ủy viên

       5. Bà Đặng Thị Tú - Ủy viên

       6. Bà Nguyễn Thị Rạng - Ủy viên

       7. Ông Nguyễn Văn Hoàng - Ủy viên

       Điều 2. Ban Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 06 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức buổi lễ.

       Điều 3. Các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.      

Đăng ký tư vấn