https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB Võ thuật: Vovinam và Taekwondo

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 524

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT

 

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT

 

Điều 1: Tên gọi

Tên gọi của các câu lạc bộ Võ thuật được đặt theo tên của môn phái như: Câu lạc bộ võ thuật Vovinam, Câu lạc bộ võ thuật Taekwondo, Câu lạc bộ võ thuật Karatedo…

Điều 2: Đơn vị trực thuộc

Các câu lạc bộ Võ thuật (dưới đây gọi tắt là CLB) là các tổ chức thành viên của Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Điều 3: Chức năng của CLB

CLB hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, kỹ thuật của các môn võ cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Điều 4: Mục đích của CLB

Tạo môi trường và sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ có cơ hội giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, kỹ thuật của các môn võ.

Thường xuyên tổ chức các buổi tập luyện cho các võ sinh vào các ngày trong tuần (theo lịch đã được BCH Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt chấp thuận).

 

CHƯƠNG 2

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

 

Điều 5: Cơ cấu Ban Chủ nhiệm gồm có

BCH Hội Sinh viên trường sẽ ra Quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ trên cơ sở như sau:

1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Là huấn luyện viên chính của các Câu lạc bộ.

2. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Ø     Có 01 Phó Chủ nhiệm là Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường, được BCH Hội Sinh viên trường phân công theo dõi hoạt động của Câu lạc bộ (Được gọi là cố vấn của Câu lạc bộ).

Ø     Các Phó Chủ nhiệm khác: Do Câu lạc bộ đề xuất với BCH Hội Sinh viên trường.

3. Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Do Câu lạc bộ đề xuất với BCH Hội Sinh viên trường.


Điều 6: Nguyên tắc hoạt động

CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ. Mọi ý kiến đóng góp của các thành viên đều được ghi nhận và xem xét.

Hàng tháng hay hàng quý, Ban chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động trong tháng hay quý đó bằng văn bản về Văn phòng Hội Sinh viên trường.

Ban Chủ nhiệm trực tiếp điều hành và quản lý CLB; đại diện và chịu trách nhiệm cho toàn thể CLB về định hướng và phương hướng hoạt động. Hàng quý, Ban chủ nhiệm họp bàn thống nhất định hướng hoạt động và triển khai cho toàn CLB.

Chủ nhiệm CLB cần thường xuyên gặp mặt để trình bày kế hoạch hoạt động và tiếp nhận góp ý của Cố vấn.

Điều 7: Cơ sở vật chất

Câu lạc bộ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn các cơ sở vật chất của nhà trường, bao gồm sân tập, đèn chiếu sáng, tường,…

Nếu trong quá trình tập luyện gây hư hỏng thì Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hoàn trả lại nguyện vẹn.

 

CHƯƠNG 3

THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN

 

Điều 8: Điều kiện để trở thành thành viên CLB

Đăng ký thành viên CLB theo mẫu và gửi về Ban chủ nhiệm

Là thanh niên, sinh viên, học sinh trên thành phố Đà Lạt. Ưu tiên cho sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt - Có đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi và rèn luyện sức khỏe - Làm hồ sơ gia nhập CLB (có mẫu sẵn).

Chấp hành đầy đủ nội quy của CLB.

Điều 9: Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên CLB

1. Thành viên CLB Võ thuật có những quyền lợi sau

Được tham gia sinh hoạt giao lưu, tham dự các hội thi, các buổi tập huấn do CLB và các đơn vị khác tổ chức.

Được các huấn luyện viên có trình độ kỹ thuật hướng dẫn tập luyện và hỗ trợ về mặt chuyên môn.

Được dân chủ thảo luận ý kiến, đưa đề xuất cho Ban chủ nhiệm về các ý tưởng hoạt động của CLB.

Được xin ra khỏi CLB.

2. Nghĩa vụ của các thành viên CLB

Nghiêm túc thực hiện quy chế của CLB, chấp hành đầy đủ các quyết định do Ban Chủ nhiệm đưa ra.

Tích cực tham gia các hoạt động do CLB, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên nhà trường tổ chức.

Có tinh thần cầu thị, cố gắng phấn đấu, đưa CLB ngày càng phát triển vững mạnh.

Giữ gìn đạo đức, uy tín cho CLB.


CHƯƠNG 4

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

 

Điều 10: Tài chính của Câu lạc bộ võ thuật

Tài chính của Câu lạc bộ võ thuật bao gồm các khoản thu lệ phí của các thành viên câu lạc bộ, kinh phí tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo mức thu lệ phí trong 1 tháng từ các thành viên câu lạc bộ cho Cố vấn và cho BCH Hội Sinh viên trường.

Điều 11: Mức trích nộp

Hàng quý Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm trích lệ phí thu được từ các thành viên lên BCH Hội Sinh viên trường. Mức trích nộp là 5% trên tổng số lệ phí.

 

CHƯƠNG 5

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 11: Những thành viên có đóng góp tích cực cho Câu lạc bộ được Ban chủ nhiệm xem xét và khen thưởng. Hoặc đề nghị lên BCH Hội Sinh viên của trường khen thưởng những thành viên có thành tích xuất sắc.

Câu lạc bộ có những đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc sẽ được BCH Hội Sinh viên khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Hình thức thưởng có thể là giấy khen hay hiện vật.

Điều 12: Những thành viên vi phạm nội quy, quy chế của Câu lạc bộ sẽ tùy vào mức độ để xử lý theo các hình thức:

-        Nhắc nhở.

-        Nhắc nhở trước toàn thể CLB.

-        Ban Chủ nhiệm khiển trách trước tập thể.

-        Khai trừ khỏi CLB.

 

CHƯƠNG 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

 

Điều 13: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày BCH Hội Sinh viên nhà trường phê duyệt. Mọi chỉnh sửa hay thay đổi đều phải thông qua BCH Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

TS

Đăng ký tư vấn