https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB Từ trái tim đến trái tim

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 209

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

 

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi

Tên gọi của câu lạc bộ được đặt tên theo mục đích và ý nghĩa của việc thành lập Câu lạc bộ.

Điều 2: Đơn vị trực thuộc

Câu lạc bộ Từ trái tim đến trái tim (dưới đây gọi tắt là CLB) là tổ chức thành viên trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Điều 3: Chức năng của CLB

Hoạt động của CLB chủ yếu là giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh thật sự khó khăn trong địa bàn Tỉnh Lâm Đồng; đồng thời đỡ đầu cho một số em nhỏ trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Kêu gọi mọi người làm từ thiện; làm cầu nối cho những tấm lòng hảo tâm đến với những người thật sự cần giúp đỡ.

Điều 4: Mục đích của CLB

Hỗ trợ một phần vật chất và động viên tinh thần để các em có được niềm vui trong cuộc sống, vươn lên trong học tập, cũng như giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

CHƯƠNG 2

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 5: Cơ cấu Ban Chủ nhiệm gồm có

1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ: GV. Nguyễn Thị Kim Yến - Là người đứng ra thành lập CLB và chịu trách nhiệm về hoạt động của CLB.

2. Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Gồm có SV Thi Quý Nga và SV Nguyễn Hoàng Duy Anh – kết hợp với Chủ nhiệm theo dõi, chỉ đạo các thành viên trong CLB.

Điều 6: Nguyên tắc hoạt động

CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ. Mọi ý kiến đóng góp của các thành viên đều được ghi nhận và xem xét.

Hàng tháng hay hàng quý, Ban chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động trong tháng hay quý đó bằng văn bản về Văn phòng Hội Sinh viên trường.

Ban Chủ nhiệm trực tiếp điều hành và quản lý CLB; đại diện và chịu trách nhiệm cho toàn thể CLB về định hướng và phương hướng hoạt động. Hàng quý, Ban chủ nhiệm họp bàn thống nhất định hướng hoạt động và triển khai cho toàn CLB.

Chủ nhiệm CLB cần thường xuyên gặp mặt để trình bày kế hoạch hoạt động và tiếp nhận đóng góp ý kiến của BCH Hội Sinh viên trường.

 

CHƯƠNG 3

THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN

Điều 7: Điều kiện để trở thành thành viên CLB

Đăng ký thành viên CLB theo mẫu và gửi về Ban chủ nhiệm.

Là sinh viên đang học tập tại trường Đại học Yersin Đà Lạt. Có đạo đức tốt, thành tâm làm từ thiện giúp đỡ mọi người - Làm hồ sơ gia nhập CLB (có mẫu sẵn).

Chấp hành đầy đủ nội quy của CLB.

Điều 8: Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên CLB

1. Thành viên CLB có những quyền lợi sau

Được tham gia các buổi sinh hoạt tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, chương trình gây quỹ và những chuyến đi xa tặng quà, giúp đỡ đồng bào khó khăn.

Được dân chủ thảo luận ý kiến, đưa đề xuất cho Ban chủ nhiệm về các ý tưởng hoạt động của CLB.

Được xin ra khỏi CLB.

2. Nghĩa vụ của các thành viên CLB

Nghiêm túc thực hiện quy chế của CLB, chấp hành đầy đủ các quyết định do Ban Chủ nhiệm đưa ra.

Tích cực tham gia các hoạt động do CLB tổ chức.

Có tinh thần cầu thị, cố gắng phấn đấu, đưa CLB ngày càng phát triển vững mạnh.

Giữ gìn đạo đức, uy tín cho CLB.

CHƯƠNG 4

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 9: Tài chính của Câu lạc bộ

Tài chính của CLB bao gồm các khoản thu lệ phí hàng tháng của các thành viên CLB, kinh phí tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Điều 10: Những thành viên vi phạm nội quy, quy chế của Câu lạc bộ sẽ tùy vào mức độ để xử lý theo các hình thức:

-        Nhắc nhở.

-        Nhắc nhở trước toàn thể CLB.

-        Ban Chủ nhiệm khiển trách trước tập thể.

-        Khai trừ khỏi CLB.

 

CHƯƠNG 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

Điều 11: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được BCH Hội Sinh viên nhà trường phê duyệt. Mọi chỉnh sửa hay thay đổi đều phải thông qua BCH Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

TS

Đăng ký tư vấn