https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB Sinh viên tình nguyện

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 114

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

 

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Tên gọi

Tên gọi của Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện – Trường Đại học Yersin Đà Lạt được đặt dựa trên hoạt động tình nguyện của thanh niên, học sinh, sinh viên, trong đó phần lớn là sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Điều 2: Đơn vị trực thuộc

Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện là tổ chức thành viên của Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Điều 3: Chức năng của CLB

CLB Sinh viên tình nguyện chủ yếu hoạt động trong công tác tình nguyện trong và ngoài nhà trường như: chăm sóc một số khu vực tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt; chăm sóc, giúp đỡ, giao lưu, chia sẻ khó khăn với một số đơn vị đặc biệt trên địa bàn thành phố Đà Lạt  như Hội người mù, trường trẻ em thiểu năng Hoa Phong Lan, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng…; tham gia công tác tình nguyện, giữ gìn trật tự, hướng dẫn… trong một số hoạt động của Đoàn TNCS HCM và Hội Sinh viên trường yêu cầu.

Điều 4: Mục đích của CLB

Tập hợp thanh niên, học sinh, sinh viên yêu thích hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội, mong muốn cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Là nơi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, trong công tác tình nguyện giữa các bạn sinh viên trong câu lạc bộ. Đồng thời tạo môi trường để giao lưu với các câu lạc bộ hoạt động trong lĩnh vực tình nguyện trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Là lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên trường.

 

CHƯƠNG 2

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

 

Điều 5: Cơ cấu Ban Chủ nhiệm gồm có

BCH Hội Sinh viên trường sẽ ra Quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ trên cơ sở như sau:

1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động của CLB.

2. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Phụ trách theo dõi và quản lý thành viên trong CLB.

3. Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Là những người phụ trách các mảng công tác trong CLB.

Điều 6: Nguyên tắc hoạt động

CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ. Mọi ý kiến đóng góp của các thành viên đều được ghi nhận và xem xét.

Hàng tháng hay hàng quý, Ban chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động trong tháng hay quý đó bằng văn bản về Văn phòng Hội Sinh viên trường.

Ban Chủ nhiệm trực tiếp điều hành và quản lý CLB; đại diện và chịu trách nhiệm cho toàn thể CLB về định hướng và phương hướng hoạt động. Hàng quý, Ban chủ nhiệm họp bàn thống nhất định hướng hoạt động và triển khai cho toàn CLB.

Chủ nhiệm CLB cần thường xuyên gặp mặt để trình bày kế hoạch hoạt động và tiếp nhận góp ý của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

Điều 7: Cơ sở vật chất

Câu lạc bộ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn các cơ sở vật chất của nhà trường trong trường hợp có sử dụng. Nếu trong quá trình hoạt động gây hư hỏng thì Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên vẹn.

Đồng thời, CLB sẽ tự trang bị, bảo quản các vật dụng cần thiết trong quá trình hoạt động.

 

CHƯƠNG 3

THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN

 

Điều 8: Điều kiện để trở thành thành viên CLB

Đăng ký thành viên CLB theo mẫu và gửi về Ban chủ nhiệm.

Là thanh niên, sinh viên, học sinh trên thành phố Đà Lạt yêu thích hoạt động xã hội, tình nguyện, đã trải qua thời gian thử thách của CLB là 2 tháng.

Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của CLB.

Điều 9: Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên CLB

1. Thành viên CLB sinh viên tình nguyện có những quyền lợi sau:

Được tham gia sinh hoạt giao lưu, tham gia các hoạt động tình nguyện do CLB tổ chức.

Được dân chủ thảo luận ý kiến, đưa đề xuất cho Ban chủ nhiệm về các ý tưởng hoạt động của CLB.

Được xin ra khỏi CLB.

2. Nghĩa vụ của các thành viên CLB

Nghiêm túc thực hiện quy chế của CLB, chấp hành đầy đủ các quyết định do Ban Chủ nhiệm đưa ra.

Tích cực tham gia các hoạt động do CLB, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên nhà trường tổ chức.

Đóng hội phí theo quy định.

Có tinh thần cầu thị, cố gắng phấn đấu, đưa CLB ngày càng phát triển vững mạnh.

Giữ gìn đạo đức, uy tín cho CLB.

CHƯƠNG 4

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

 

Điều 10: Tài chính của Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện.

Tài chính của Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện bao gồm các khoản thu hội phí của các thành viên câu lạc bộ, kinh phí tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo mức thu lệ phí trong 1 tháng từ các thành viên câu lạc bộ cho Cố vấn và cho BCH Hội Sinh viên trường.

 

CHƯƠNG 5

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 11: Những thành viên có đóng góp tích cực cho Câu lạc bộ được Ban chủ nhiệm xem xét và khen thưởng. Hoặc đề nghị lên BCH Hội Sinh viên của trường khen thưởng những thành viên có thành tích xuất sắc.

Câu lạc bộ có những đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc sẽ được BCH Hội Sinh viên khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Hình thức thưởng có thể là giấy khen hay hiện vật.

Điều 12: Những thành viên vi phạm nội quy, quy chế của Câu lạc bộ sẽ tùy vào mức độ để xử lý theo các hình thức:

-        Nhắc nhở.

-        Nhắc nhở trước toàn thể CLB.

-        Ban Chủ nhiệm khiển trách trước tập thể.

-        Khai trừ khỏi CLB.

 

CHƯƠNG 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

 

Điều 13: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày BCH Hội Sinh viên nhà trường phê duyệt. Mọi chỉnh sửa hay thay đổi đều phải thông qua BCH Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

TS

Đăng ký tư vấn