https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Quân đội anh hùng

Ngày đăng 19/12/2014 | Lượt xem: 1200

Càng tự hào hơn, bởi “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Quân đội ta, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
Kỷ niệm 70 Năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2014), chúng ta tự hào có Quân đội anh hùng, 
Nhân dân anh hùng của một Dân tộc anh hùng.
Càng tự hào hơn, bởi “Quân đội ta 
trung với Đảng, hiếu với dân, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, 
kẻ thù nào cũng đánh thắng”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Hà Hữu Nết

Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

2 Nguyễn Du, Đà Lạt -  ĐT: 0918 423 435

Email: hahuunet@gmail.com

Đăng ký tư vấn