https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu xã hội tại các trường đại học Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 74

Đối với giáo dục đại học Việt Nam, phát triển năng lực người học được xem là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ và rào cản chuyển đổi đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ xe khách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thành Bưởi. Nghiên cứu được thực hiện trên 163 khách hàng tại TP. Đà Lạt, qua đó đưa ra một số giải pháp cho Nhà quản lý Công ty nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Kết quả kiểm định cho thấy các thang đo đều đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ. Phân tích hồi quy đa biến cho kết quả nghiên cứu như sau: Chất lượng dịch vụ có năm thành phần, trong đó hai thành phần ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng là tin cậy và đảm bảo. Ngoài ra thành phần Rào cản chuyển đổi cũng có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của khách hàng.

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và rào cản chuyển đổi đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ xe khách Thành Bưởi – Đà Lạt

 

Đăng ký tư vấn