https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

PGS.TS. Phạm Bá Phong: Hà Lan với loại hình trường Đại học Khoa học ứng dụng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 180

Tiếp cận với nền giáo dục Hà Lan được xếp hạng thứ ba thế giới, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, giúp trường Đại học Yersin Đà Lạt định hướng những bước đi trong quá trình thực hiện việc phân tầng giáo dục đại học.

Hà Lan có một hệ thống giáo dục hiện đại, trong đó loại hình trường Đại học Khoa học ứng dụng đóng vai trò quan trọng. Tiếp cận với nền giáo dục Hà Lan được xếp hạng thứ ba thế giới, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, giúp trường Đại học Yersin Đà Lạt định hướng những bước đi trong quá trình thực hiện việc phân tầng giáo dục đại học. Đồng thời từng bước xây dựng các tiêu chí phấn đấu để trường Đại học Yersin Đà Lạt trở thành trường đại học hướng nghề nghiệp ứng dụng.Chi tiết: PGS.TS. Phạm Bá Phong: Hà Lan với loại hình trường Đại học Khoa học ứng dụng

Đăng ký tư vấn