https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Nội dung buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2011

Ngày đăng 02/10/2012 | Lượt xem: 1213

Địa điểm: Phòng họp N5 Thời gian : 8h00 ngày 05 tháng 10 năm 2012 (Sáng thứ sáu)

NỘI DUNG

BUỔI NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2011

Địa điểm: Phòng họp N5

Danh sách đề tài NCKH được nghiệm thu:

Thời gian : 8h00 ngày 05 tháng 10 năm 2012 (Sáng thứ sáu)

1. Tên đề tài: “Hoa trong văn hoá của người Đà Lạt ”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Thị Thu Phương – Khoa Du lịch

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng

  Mã số đề tài: DYD/XH/04-11

Phản biện: ThS. Trương Thị Lan Hương – Khoa Du Lịch – Trường ĐH Đà Lạt

2. Tên đề tài: “Khảo sát thực trạng nói tiếng Việt của sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thị Minh Phương – Phòng Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng  

   Mã số đề tài: DYD/XH/01-11

Phản biện: ThS. Lê Văn Sơn – Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Đăng ký tư vấn