https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nho sĩ Việt Nam trong mối liên hệ với Phật giáo những năm đầu thế kỉ XX - ThS. Dương Thanh Mừng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 525

Bài viết tập trung làm rõ thực trạng Nho giáo, Phật giáo những năm đầu thế kỉ XX. Cơ sở hình thành mối quan hệ giữa trí thức Nho học với Phật giáo cũng như biểu hiện của mối liên hệ này thông qua các cuộc tranh luận trên các diễn đàn báo chương.

Tóm tắt

Bài viết tập trung làm rõ thực trạng Nho giáo, Phật giáo những năm đầu thế kỉ XX. Cơ sở hình thành mối quan hệ giữa trí thức Nho học với Phật giáo cũng như biểu hiện của mối liên hệ này thông qua các cuộc tranh luận trên các diễn đàn báo chương ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

 

Abstract

Vietnamese confucian sholar and Buddhism in early 20th century

This article focuses on clarifying the Confucianism and Buddhism status in the first early years of the 20th Century. The forming bases of the relationship between intellectual Confucian with Buddhism as well as the expressions of this relationship are found through debates on Vietnamesepress forum in the early 20th Century.


Nho sĩ Việt Nam trong mối liên hệ với Phật giáo những năm đầu thế kỉ XX

Đăng ký tư vấn