https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 của trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 459

Trường Đại học Yersin Đà Lạt xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015 là: Đổi mới chương trình đào tạo; mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân.

Tóm tắt

      Trường Đại học Yersin Đà Lạt xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014 – 2015 là: Đổi mới chương trình đào tạo; mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân của người học; cải tiến hình thức kiểm tra, thi cử; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo chất lượng…

Abstract

Key tasks of Yersin University of Da Lat for the new school year 2014 – 2015

      Yersin University of Da Lat identifies its key tasks for the new school year 2014 – 2015 that: developing training curriculum; enlarging the partnership between universitiehbs and businesses; innovating teaching methods toward the trend of developing individual capacities oflearners; improving approaches of examination; promoting quality assurance methods…


      Chi tiết xem tại: Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 của trường Đại học Yersin Đà Lạt


Hội đồng biên tập Bản tin Khoa học &Giáo dục

Trường Đại học Yersin Đà Lạt


Đăng ký tư vấn