https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nguyễn Văn Hoàng: Phát triển du lịch sinh thái vườn một hướng đi mới của du lịch Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 173

Trong những năm trở lại đây, du lịch Đà Lạt ngày càng thu hút khách tới tham quan và nghỉ dưỡng

Tóm tt

     Trong nhng năm tr li đây, du lch Đà Lt ngày càng thu hút khách ti tham quan và ngh dưỡng. Tuy nhiên, du lch ca Đà Lt li ch yếu da vào các thng cnh đã có sn như Đi mng mơ, Thung lũng Tình Yêu, Vườn hoa Thành ph… Năm này qua năm khác ch có nhng sn phm lp đi lp li. Nếu Đà Lt không có khí hu thì có l cũng rt ít người mun lên Đà Lt. Điu này đt ra mt câu hi làm sao đ làm phong phú sn phm du lch ca Đà Lt? Và phát trin du lch sinh thái vườn là mt hướng đi mi ca Du lch Đà Lt.

Abstract

Developing garden eco-tourism - new heading for Dalat Tourism

      Dalat tourism has recently attracted more and more visitors. However, tourism in Dalat has mostly relied on natural tourist spots such as Dreamy Hill, Valley of Love, City Flower Garden, ect… If Dalat does not have a special climate, few people may enjoy coming to Dalat. This raises a question of how to enrich tourism products for Da Lat and developing garden eco-tourism is a new heading for Dalat Tourism.


Xem chi tiết: Phát triển du lịch sinh thái vườn một hướng đi mới của du lịch Đà Lạt

Đăng ký tư vấn