https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nguyễn Thị Huyền Trang , ThS. Đào Vĩnh Lộc: Xây dựng mô hình khử sắt trong nguồn nước giếng khoan quy mô hộ gia đình

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 157

Trong đề tài này, nghiên cứu phương pháp làm thoáng kết hợp cột lọc cát dùng để khử sắt. Thời gian làm thoáng là 30 phút, vận tốc lọc là 11,5 m3/m2.h.

 

       Nguồn nước sinh hoạt thường phải kiểm soát nồng độ sắt với lý do thẩm mĩ và các tác hại gây ra đối với mạng lưới đường ống. Trong đề tài này, nghiên cứu phương pháp làm thoáng kết hợp cột lọc cát dùng để khử sắt. Thời gian làm thoáng là 30 phút, vận tốc lọc là 11,5 m3/m2.h. Sau 20 ngày vận hành liên tục, hiệu suất xử lý sắt tổng đạt 84,51% và nồng độ sắt tổng sau xử lý là 0,48 mg/l, thấp hơn quy định của Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT. Mô hình đã được lắp đặt phục vụ nhu cầu sử dụng nước tại hộ gia đình huyện Bảo Lâm.


Xem chi tiết: Nguyễn Thị Huyền Trang , ThS. Đào Vĩnh Lộc: Xây dựng mô hình khử sắt trong nguồn nước giếng khoan quy mô hộ gia đình

Đăng ký tư vấn