https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Nguyễn Hoàng Thanh Trang: Sự khác nhau trong chiến lược học ngôn ngữ của sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 72

Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất việc áp dụng những phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với chiến thuật học của sinh viên hai khoa: Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      Chiến thuật học đóng vai trò quan trọng trong việc học ngôn ngữ thứ hai với ý nghĩa thúc đẩy và tạo thuận lợi cho quá trình tiếp thu ngôn ngữ. Một số chiến thuật học được nhắc đến là: chiến lược ghi nhớ, chiến lược nhận thức, chiến lược đối phó, chiến lược tự học, chiến lược cảm xúc, chiến lược tương tác xã hội. Ngành học là một yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng chiến thuật học ngôn ngữ của người học. Việc áp dụng phương pháp giảng dạy cần dựa vào xu hướng tiếp thu ngôn ngữ của người học. Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất việc áp dụng những phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với chiến thuật học của sinh viên hai khoa: Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Sự khác nhau trong chiến lược học ngôn ngữ của sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau

Đăng ký tư vấn