https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Người mẹ bình dị của một vĩ nhân

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 575

Người mẹ trẻ ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, kết thúc cuộc đời âm thầm, bình dị, người mẹ ấy hẵn chưa một lần nghĩ mình đã sinh ra một vị anh hùng, một bậc vĩ nhân cho đất nước. Đó là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

     Người mẹ trẻ ấy sống một cuộc đời ngắn ngủi, hiếm có niềm vui, đau thương chồng chất. Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, kết thúc cuộc đời âm thầm, bình dị, người mẹ ấy hẵn chưa một lần nghĩ mình đã sinh ra một vị anh hùng, một bậc vĩ nhân cho đất nước. Đó là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

 

 

Người mẹ bình dị của một vĩ nhân

Đăng ký tư vấn