https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Yersin Đà Lạt trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 234

Làm thế nào để hoạt động NCKH gắn liền với hoạt động dạy và học; nâng cao và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên cũng như nâng cao khả năng tự NCKH của sinh viên là những đòi hỏi mà hoạt động NCKH của Trường luôn trăn trở.

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động không thể thiếu tại các trường đại học. Tại trường Đại học Yersin Đà Lạt, hoạt động NCKH được xem là một trong những công việc được quan tâm và tổ chức thường xuyên. Làm thế nào để hoạt động NCKH gắn liền với hoạt động dạy và học; nâng cao và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên cũng như nâng cao khả năng tự NCKH của sinh viên là những đòi hỏi mà hoạt động NCKH của Trường luôn trăn trở. Bài viết dưới đây phác thảo sơ lược về tình hình NCKH tại trường Đại học Yersin Đà Lạt trong những năm qua và định hướng phát triển hoạt động này trong thời gian sắp tới.

Xem chi tiết: Nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Yersin Đà Lạt trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới

Đăng ký tư vấn