https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà lạt, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 71

Đại hội đã nhất trí với các văn kiện của Hội cấp trên và điều lệ Hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành lần I nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 02 đồng chí, đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí.

          NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

  Đại hội Hội CCB trường Đại học Yersin Đà Lạt diễn ra từ 7h30 và kết thúc vào lúc    h ngày   tháng 3 năm 2012. Đại hội đã nghe và tham luận Báo cáo và tổng kết của Ban chấp hành lâm thời, đã được đại diện Ban chấp hành Hội cấp trên và đại diện Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường phát biểu chỉ đạo. Đại hội đã nhất trí với các văn kiện của Hội cấp trên và điều lệ Hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành lần I nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 02 đồng chí, đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 02 đồng chí.

 

            Toàn thể đại hội nhất trí đề ra nghị quyết như sau:

            1. Nhất trí với Báo cáo tổng kết và phương hướng của Ban chấp hành lâm thời.

            2. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban chấp hành Hội cấp trên và của đại diện Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Yersin Đà Lạt.

            3. Trong quá trình hoạt động, Hội tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng các cấp, của Hội cấp trên và điều lệ Hội.

            4. Hội nguyện làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt trên mọi lĩnh vực theo chức năng của Hội.

            5. Hội sẽ phối hợp có hiệu quả với các đơn vị, tổ chức Đoàn thể thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh nội bộ và trật tự nhà trường, góp phần xây dựng trường Đại học Yersin Đà Lạt ổn định, phát triển đúng với chủ trương của Đảng về giáo dục và đào tạo.

            6. Mỗi hội viên thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            Biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội: 7/7 (100%)

 

                                                                                                            Đoàn thư ký Đại hội.

Đăng ký tư vấn