https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

MYM: Nhân viên mới

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 84

Cơ hội luôn dành cho những người biết làm việc bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và lòng say mê. Hãy mạnh dạn thử sức, mạnh dạn trình bày và thực hiện ý tưởng các bạn nhé! Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.

      Cơ hội luôn dành cho những người biết làm việc bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và lòng say mê.  Hãy mạnh dạn thử sức, mạnh dạn trình bày và thực hiện ý tưởng các bạn nhé! Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.

      Cùng xem và cố gắng nhé, YERSINers!

     https://www.youtube.com/watch?v=vtDQXAPnxsU

Đăng ký tư vấn