https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động sinh viên tình nguyện

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 181

Tình nguyện là "Tự mình nhận lấy trách nhiệm để làm (thường là việc khó khăn, đòi hỏi phải hy sinh), không phải do bắt buộc". Như vậy "Tình nguyện" chỉ hoạt động có tính tự giác cao độ, không quản ngại khó khăn, gian khổ của cá nhân, tập thể vì lợi

 

I. Một số khái niệm:

 1. Tình nguyện:

 Theo Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê - 1998): Tình nguyện là "Tự mình nhận lấy trách nhiệm để làm (thường là việc khó khăn, đòi hỏi phải hy sinh), không phải do bắt buộc".

 Như vậy "Tình nguyện" chỉ hoạt động có tính tự giác cao độ, không quản ngại khó khăn, gian khổ của cá nhân, tập thể vì lợi ích của xã hội, cộng đồng.

 2. Sinh viên tình nguyện:

 Là những sinh viên có tấm lòng nhân ái, có ý thức tự giác và có tinh thần tình nguyện tham gia hoạt động trong các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện, sẵn sàng làm các công việc khó khăn, gian khổ mà không nhất thiết phải có quyền lợi vật chất cho bản thân.

 3. Đội hình sinh viên tình nguyện:

 Là tổ chức đoàn kết, tập hợp lực lượng sinh viên tình nguyện, có sức lôi cuốn mạnh mẽ trên tinh thần tình nguyện, xuất phát từ lòng nhân ái, tính tích cực xã hội và hoài bão lý tưởng của tuổi trẻ nhằm thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, đột xuất của địa phương, đơn vị vì lợi ích của xã hội và cộng đồng.

 4. Loại hình sinh viên tình nguyện:

 Là tập hợp những đội hình sinh viên tình nguyện có những đặc trưng cơ bản giống nhau về nội dung hoạt động, về thời gian hoạt động hoặc quy mô cấp độ tổ chức hoạt động.

 5. Phong trào sinh viên tình nguyện:

 Là khái niệm chỉ hoạt động xã hội có sức lôi cuốn đông đảo sinh viên tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn gian khổ vì lợi ích của xã hội, cộng đồng, thông qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.

 II. Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện:

 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động:

 1.1. Xác định mục đích, yêu cầu:

 Tuỳ tính chất, quy mô, nội dung của từng hoạt động để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể. Cần bám sát mấy yêu cầu sau:

 - Phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện trong sinh viên góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, cống hiến, trau đồi thực tiễn, gắn bó, chia sẻ với nhân dân; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, giáo đục TTN; phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội. 

- Phong trào được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

 Tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương; chú trọng xây đựng các đội hình sinh viên tình nguyện theo chuyên ngành, lĩnh vực.

 1.2. Xác định nội dung hoạt động tình nguyện:

 Căn cứ vào nội dung hoạt động, thời gian hoạt động tình nguyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể báo cáo lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung. Những nội dung hoạt động cần căn cứ trên mấy yếu tố cụ thể sau:

 - Hoạt động được tiến hành trong thời gian nào: Thường xuyên hàng ngày (ngoài giờ học của học sinh, sinh viên), trong các nghỉ ngày cuối tuần hoặc các đợt cao điểm... từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể được phân công tới từng thành viên để không gây ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên và phát huy hiệu quả cao trong từng công việc.

 - Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với sinh viên và nhu cầu của địa phương, như:

 + Vệ sinh môi trường.

 + Tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

 + Chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục, phát triển văn hoá...

 + Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, các em thiếu niên nhi đồng.

 + Xoá đói, giảm nghèo, phổ cập Tin học và Internet,...

 + Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội. v. v...

 - Các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy tính tích cực sáng tạo của sinh viên, kết hợp giữa việc ra quân đồng loạt với việc duy trì thường xuyên các hình thức tổ, nhóm, phối hợp giữa các lực lượng của đội với các lực lượng quần chúng trên địa bàn tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn; kết hợp giữa việc tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin với việc tiến hành vận động tới từng hộ gia đình, từng thành phần đối tượng dân cư để tạo dư luận ủng hộ cổ vũ, lôi cuốn nhiều người cùng tích cực hưởng ứng tham gia.

 1.3. Lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai:

 - Căn cứ vào tình hình hình thực tế của nhà trường và sinh viên để lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai hoạt động cho phù hợp. Các hoạt động theo đội hình chi viện các địa phương thời gian không nên dưới 30 ngày; các hoạt động tình nguyện tại chỗ liên tục, mỗi đợt từ 1-2 ngày.

 1.4. Khảo sát thực tế:

 - Đối với các hoạt động tình nguyện tại chỗ: Lựa chọn các địa điểm ở gần địa bàn sinh viên sinh sống và học tập như: Giảng đường, ký túc xá, khu dân cư trường đóng...

 - Đối với các hoạt động theo đội hình: Cần tổ chức khảo sát kỹ trước khi tổ chức hoạt động, như: Điều kiện đi lại, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phong tục tập quán, những công việc cần làm...

 1.5. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức hoạt động:

 - Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường cần chủ động tham mưu đề xuất để nhà trường, chính quyền địa phương hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ về thời gian, kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác để Đội Sinh viên tình nguyện tổ chức hoạt động.

 - Huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động.

 2. Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện:

 - Tổ chức tuyên truyền và vận động thành lập Đội: Thông qua các phương tiện thông tin, hệ thống loa truyền thanh của địa phương, đơn vị, thông qua các buổi sinh hoạt, Đoàn - Hội các trường tiến hành tuyên truyền vận động sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc sinh viên tình nguyện tham gia tình nguyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tình nguyện đăng ký tham gia trực tiếp vào các Đội Sinh viên tình nguyện hoặc tham gia hỗ trợ các hoạt động của đội thanh niên, sinh viên tình nguyện.

 - Lựa chọn, lập danh sách các đội viên sinh viên tình nguyện; Trên cơ sở kết quả việc đăng ký tình nguyện của sinh viên và kết quả kiểm tra đạo đức, sức khoẻ và các điều kiện khác liên quan, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường phối hợp với các phòng, ban chức năng trong trường lập danh sách chính thức đội Sinh viên tình nguyện, báo cáo đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường ra quyết định thành lập và phân công giao nhiệm vụ.

 - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ: Việc tổ chức tập huấn được tiến hành đồng thời với các công việc khác trong quá trình chuẩn bị ra mắt triển khai hoạt động của đơn vị, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội và chính quyền địa phương tiến hành tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là phương pháp tiến hành tổ chức hoạt động bám sát nội dung yêu cầu đề ra.

 3. Công tác chỉ đạo:

 Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn - Hội cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động của đội sinh viên tình nguyện.

 III. Một số yếu tố đảm bảo tính bền vững của phong trào sinh viên tình nguyện:

 1. Sự chủ động, sáng tạo và tâm huyết của cán bộ Đoàn - Hội:

 Đây là yếu tố quyết định sự thành công và duy trì sức sống cho phong trào sinh viên tình nguyện. Để đáp ứng yêu cầu rất cao của việc tổ chức phong trào sinh viên tình nguyện, người cán bộ Đoàn - Hội trực tiếp làm công tác này cần có các tiêu chuẩn sau:

 - Nhiệt tình, tâm huyết, tự nguyện tham gia công tác.

 - Có khả năng nhạy bén, phát hiện những vấn đề thời sự cấp bách, những việc mới để đề xuất các hoạt động.

 - Có uy tín cao đối với sinh viên và có khả năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo cơ chế và huy động nguồn lực cho hoạt động.

 - Có điều kiện và sức khoẻ để cùng "đồng cam, cộng khổ" với sinh viên.

 2. Lựa chọn dược các hoạt động gắn với nhu cầu của địa bàn hoạt động và khả năng của sinh viên:

 - Biết chọn thời cơ và thời điểm.

 - Biết kết hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.

 - Biết chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng, sở trường của sinh viên khơi dậy được

tính tích cực xã hội và khát vọng cống hiến, trưởng thành của sinh viên.

 3. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, có cơ chế phối hợp tốt với các ngành liên quan:

 Đây là yếu tố quan trọng để xác định đúng phương hướng, mục tiêu và tạo điều kiện về nguồn lực cho phong trào sinh viên tình nguyện.

 IV. Các loại hình sinh viên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay:

 1. Loại hình sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế:

 - Sinh viên tình nguyện đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, sinh viên.

 - Sinh viên tình nguyện tham gia các chiến dịch tình nguyện về với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa để kết hợp thực hiện các chương trình như xây nhà tình nghĩa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tu sửa đường giao thông, thuỷ lợi...

 2. Sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn và bảo vệ quốc phòng, an ninh:

 Đội Xung kích an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Sinh viên tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội.

 3. Sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo:

 Sinh viên tình nguyện "Hiến máu nhân đạo", Sinh viên tình nguyện chống mù chữ, chống thất học, Sinh viên tình nguyện cứu trợ thiên tai, Sinh viên tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Đội công tác xã hội, giáo dục viên đường phố, Sinh viên tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Sinh viên tình nguyện tham gia các chương trình Dân số - Sức khoẻ - Môi trường, Sinh viên tình nguyện giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, Sinh viên tình nguyện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được phân công.

 4. Ngày tình nguyện:

 Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Cùng hành động, Kỳ nghỉ hồng.

 5. Đội trí thức trẻ tình nguyện:

 Là loại hình hoạt động toàn diện tham gia phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, miền núi. Đội gồm những đội viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn của đất nước trong thời gian 2 năm.

 6. Loại hình sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi:

 * Thời gian triển khai: Từ 5/5 đến 30/7

 * Lực lượng tham gia:

 - Sinh viên tình nguyện các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển sinh.

 - Thanh niên tình nguyện địa phương nơi có các trường đại học, cao đẳng tổ chức thi tuyển sinh.

 * Đối tượng thụ hưởng:

 Thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

 * Nội dung chương trình:

 - Tư vấn hướng nghiệp: Định hướng việc làm theo yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và xu thế phát triển của nền kinh tế quốc dân.

 - Hỗ trợ thí sinh một số yếu tố quan trọng trong thi tuyển:

 + Tư vấn tâm lý tình cảm lứa tuổi học sinh, đặc biệt trong mùa thi.

 + Truyền đạt những kinh nghiệm để thi đạt hiệu quả tốt nhất.

 + Hướng dẫn thí sinh việc đi lại, ăn, ở trong khi tham gia tuyển sinh.

 - Đối với các thí sinh ở các tỉnh xa về dự thi, cần hỗ trợ:

 + Cung cấp nhà trọ miễn phí hoặc giảm giá.

 + Chở đến nhà trọ (miễn phí hoặc giá hợp lý).

 + Cung cấp địa chỉ ăn uống giá rẻ, an toàn.

 + Hướng dẫn, cung cấp thông tin về phương tiện đi lại thuận tiện, an toàn, hữu ích.

 + Cung cấp cẩm nang hỗ trợ thí sinh, bản đồ thành phố, vé xe buýt...

 

 

Đăng ký tư vấn