Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Mô-đun Thực hiện Dự án

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 32

Mô-đun này liên quan trực tiếp đến việc thực hiện và phát triển ứng dụng tương tác thông qua các bài tập nhóm hoặc các đề án theo yêu cầu của giảng viên.

        Mô tả

        Mô-đun này liên quan trực tiếp đến việc thực hiện và phát triển ứng dụng tương tác thông qua các bài tập nhóm hoặc các đề án theo yêu cầu của giảng viên. Mục tiêu đào tạo của Mô-đun này nhằm hướng dẫn chi tiết học viên các giai đoạn của một dự án game (từ khi bắt đầu tới khi kết thúc). Với Mô-đun này, học viên có cơ hội được trải nghiệm các hoạt động sản xuất game quy mô nhỏ.

Kiến thức

        Trang bị kinh nghiệm thực tế từ một dự án trò chơi.

        Kỹ năng làm việc trong một bối cảnh chuyên nghiệp để hoàn thành hiệu quả mục tiêu đề ra.

        Kỹ năng

        Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Unity để tạo ra các ứng dụng tương tác

        Có khả năng viết tài liệu cụ thể liên quan tới nội dung game, đề cương game, tài liệu thiết kế game, câu chuyện...

        Có khả năng tổ chức hoạt động sáng tạo, phát triển trò chơi theo nhóm, đội.

        Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh.

        Thái độ                                                                                            

        Làm việc nghiêm túc, có tổ chức, có trách nhiệm cao, khả năng làm việc theo nhóm, khả năng ra quyết định, tự tin làm việc trong môi trường quốc tế và chuyên nghiệp.

Thời lượng

        64 giờ bao gồm 15 giờ Lý thuyết, 45 giờ Thực hành và 4 giờ Kiểm tra

        Phương pháp đào tạo

        Nội dung môn học được trình bày trên bảng viết hoặc trên bảng chiếu (khi sử dụng máy chiếu) trong phòng học.

        Học viên được yêu cầu thực hiện một số bài tập theo nhóm từ 2, 3 đến 5 người.

        Trong các tiết thực hành, giáo viên có thể sử dụng máy chiếu để hướng dẫn học viên, sau đó học viên tự thực hành trên máy vi tính của mình.

        Việc sử dụng tiếng Anh được khuyến khích nhằm giúp học viên tự tin hơn khi làm việc trong môi trường quốc tế nơi mọi thông tin được trao đổi bằng tiếng Anh. Cho phép sử dụng từ điển Việt- Anh trong khi quá trình học và thi cử.

        Việc sử dụng giấy viết được khuyến khích để ghi chép lại ý tưởng hoặc vẽ nội dung cần thiết.

        Trong các tiết thực hành, giáo viên đóng vai trò đối tác nước ngoài, đưa ra những hướng dẫn và yêu cầu nhằm tạo ra một sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, học viên là những nhóm sản xuất cần phải đạt được mục tiêu đề ra.

         Chương trình

         Chương: Phát triển Game

  • Thiết kế nội dung game
  • Phát triển nội dung game
  • Lập trình game
  • Thực hiện đồ họa cho game

      Chương 2: Phương pháp kể chuyện

  • Phương pháp kể chuyện

        Chương 3 Phương pháp Sáng tạo

  • Phương pháp viết nội dung
  • Sáng tạo nội dung
  • Dã ngoại
  • Sáng tạo nhân vật

        Chương 4: Kiến thức chung

  • Tìm kiếm thông tin


Đăng ký tư vấn