https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Liên hệ với Phòng Công tác Sinh viên

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 171

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Số 01 Tôn Thất Tùng, Phường 8, TP. Đà Lạt

SĐT: 063 3552111 - Số nội bộ 1042

Hoặc số điện thoại: 063 3554451.

Đăng ký tư vấn