https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Lịch ôn và thi tuyển lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng

Ngày đăng 31/01/2018 | Lượt xem: 1449

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức ôn tập, thi tuyển sinh lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng hệ chính quy

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức ôn tập, thi tuyển sinh lớp liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng hệ chính quy như sau:

 1. Thời gian tổ chức ôn tập:

STT

Tên môn ôn thi

Thời gian

Phòng học

Ghi chú

01

Điều dưỡng cơ bản

03, 04/02/2018

N4

20 tiết

02

Điều dưỡng chuyên khoa chính

24,25/02/2018

N4

20 tiết

03

Tiếng Anh

03,04/03/2018

N3

20 tiết

(Ôn tập ngày thứ 7; ngày chủ nhật. Buổi sáng từ 7h30 ÷ 11h30;  Buổi chiều từ 13h30 ÷ 17h30) 

2. Thời gian thi tuyển:

STT

Tên môn thi

Thời gian

Giờ thi

Ghi chú

01

Điều dưỡng cơ bản

10/03/2018

08h00’

- Thí sinh có mặt trước 45 phút so với giờ thi.

- Thí sinh mang theo Chứng minh thư nhân dân gốc để kiểm tra.

02

Điều dưỡng chuyên khoa chính

10/03/2018

14h00’

03

Tiếng Anh

11/03/2018

08h00’

Trân trọng.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đăng ký tư vấn