https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Lịch giao ban tháng của trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 456

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 02 năm 2012

                                                                                                           

LỊCH GIAO BAN THÁNG

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT NĂM 2012

(Các phòng, khoa, đơn vị họp giao ban lúc 8h00 tại hội trường N0)

 

Tháng 2 -  ngày 23 tháng 2 năm 2012

Tháng 3 -  ngày 29 tháng 3 năm 2012

Tháng 4 -  ngày 26 tháng 4 năm 2012

Tháng 5 -  ngày 24 tháng 5 năm 2012

Tháng 6 -  ngày 28 tháng 6 năm 2012

Tháng 7 -  ngày 26 tháng 7 năm 2012

Tháng 8 -  ngày 23 tháng 8 năm 2012

Tháng 9 -  ngày 27 tháng 9 năm 2012

Tháng 10 -         ngày 25 tháng 10 năm 2012

Tháng 11 -        ngày 22 tháng 11 năm 2012

Tháng 12 -  ngày 27 tháng 12 năm 2012

                                 

 HIỆU TRƯỞNG

                        (Đã ký)

 

                                  PGS.TS PHẠM BÁ PHONG

 

Đăng ký tư vấn