Tuyển sinh

TRANG CHỦ Tuyển sinh Kỳ thi đánh giá năng lực 2021

Kỳ thi đánh giá năng lực 2021

Ngày đăng 27/03/2019 |

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2021 DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT TỔ CHỨC

Năm 2021, Trường Đại học Yersin Đà Lạt sử dụng 4 phương thức để xét tuyển, trong đó, có phương thức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Mã trường: DYD

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Phạm vi tuyển sinh trong cả nước.

II. THÔNG TIN KỲ THI

1. Hồ sơ dự thi và xét tuyển

  • Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển 2020 (tải về