https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Khoa Sinh học - Môi trường nghiêm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa học kỳ 2, năm học 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 386

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khi ứng dụng công nghệ Swim-Bed vào xử lý nước thải.

 

     Ngày 24 tháng 6 năm 2013 khoa Sinh học – Môi trường, trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa: “Nghiên cứu xử lý Nitơ và Phốtpho trong nước thải sinh hoạt bằng công nghệ Swim-Bed”  do sinh viên Đặng Hạ thực hiện với sự hướng dẫn của ThS. Đào Vĩnh Lộc. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm: TS. Phạm Xuân Tùng - Chủ tịch Hội đồng và các thầy cô trong khoa Sinh học Môi trường.

Sinh viên Đặng Hạ trình bày đề tài nghiên cứu 

 

     Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khi ứng dụng công nghệ Swim-Bed vào xử lý nước thải. Đây là công nghệ sinh học hiếu khí sinh trưởng bám dính với giá thể sinh học nhúng chìm có độ rỗng cao, làm tăng khả năng bám dính của vi sinh vật, tăng nồng độ và hoạt tính của vi sinh vật. Phương pháp này sẽ đạt được hiệu quả cao trong xử lý nước thải với tính tối ưu về mặt kinh tế, giảm chi phí đầu tư, vận hành đơn giản và có ý nghĩa về mặt môi trường.

Hội đồng khoa học theo dõi sinh viên trình bày đề tài

 

     Kết quả, đề tài nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học xếp loại Khá. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một trong những hoạt động thường niên của khoa, giúp sinh viên bước đầu tiếp xúc với công tác nghiên cứu khoa học để có thêm nhiều kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp và làm việc hiệu quả hơn trong môi trường công việc.

 

Thế Anh – Khoa SHMT

 

Đăng ký tư vấn