Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngày đăng 21/11/2018 |

 

Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên trái đất.

Khoa học Môi trường là một ngành khoa học độc lập, được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành khoa học như: Sinh học, hoá học, địa học… đã có cho một đối tượng chung là môi trường sống bao quanh con người với phương pháp và nội dung nghiên cứu cụ thể, về các kỹ thuật và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi trường như: ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh - lý - hóa học; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững.

Ngành Quản lý môi trường

Sinh viên ngành Khoa học môi trường Trường Đại học Yersin Đà Lạt là những người yêu nghề, yêu thiên nhiên và có quyết tâm thay đổi môi trường chung của chúng ta.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Khi học chuyên ngành Khoa học môi trường, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức về xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải; Vận hành hệ thống xử lý chất thải; kỹ thuật phân tích mẫu; năng lượng sạch; các giải pháp sản xuất sạch hơn; Đánh giá tác động môi trường của các dự án; c

Hệ đại học: 24 ngành HOT