Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Khoa Công nghệ Sinh học tiếp tục cung cấp giống khoai tây cho công ty thực phẩm Orion Food Vina

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 44

Khoa CNSH đã cung cấp giống khoai tây Atlantic sạch bệnh, đạt yêu cầu về chất lượng, trong đó: 42.000 cây giống ra rễ từ nuôi cấy mô cắt đọt và 35.000 củ khoai tây mini Go với tổng số tiền là 51.800.000đ.

      Tháng 9/2012, khoa Công nghệ sinh học (CNSH), trường Đại học Yersin Đà Lạt đã thanh lý hợp đồng với công ty thực phẩm Orion Food Vina về cung cấp giống khoai tây. Theo đó, khoa đã cung cấp giống khoai tây Atlantic sạch bệnh, đạt yêu cầu về chất lượng, trong đó: 42.000 cây giống ra rễ tư nuôi cấy mô cắt đọt và 35.000 củ khoai tây mini Go với tổng số tiền là 51.800.000đ (Năm mốt triệu tám trăm ngàn đồng). Đây là lần thứ 2 công ty thực phẩm Orion Food Vina ký hợp đồng với khoa CNSH về cung cấp giống khoai tây.

      Trước chất lượng và hiệu quả giống khoai tây mà khoa CNSH cung cấp, công ty thực phẩm Orion Food Vina đã tiếp tục ký kết hợp đồng thứ 3, sẽ cung cấp 42.000 cây giống ra rễ từ nuôi cấy mô cắt đọt và 35.000 củ khoai tây mini Go từ tháng 12/2012.

      Đây là một trong những thành tựu của khoa CNSH trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng thành công giống khoai tây có chất lượng cao vào nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn