https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Khảo sát về Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường Đại Học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 15/04/2019 | Lượt xem: 1932

Với mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới, nhà trường mong muốn nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, toàn thể cựu sinh viên, sinh viên đang học tập trong trường về Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Yersin Đà Lạt giai đoạn 2019 - 2024 và Tầm nhìn đến năm 2030.

GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM:

Sứ mạng:

Sứ mạng là một tuyên bố súc tích, ngắn gọn, giải thích cho việc nhà trường tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn tại.

Tầm nhìn:

Tầm nhìn là một hình ảnh, tiêu chuẩn lý tưởng trong tương lai mà nhà trường mong muốn đạt tới hoặc trở thành, đó là yếu tố xác định con đường đi dài hạn cho nhà trường.

Giá trị cốt lõi:

Giá trị cốt lõi là tập hợp các quan niệm và nguyên tắc cơ bản, mang tính bền vững của nhà trường. Những nguyên tắc này là yếu tố quan trọng, được đặt lên vị trí ưu tiên số một của nhà trường, giúp định hướng những quyết định và hoạt động trong nội bộ nhà trường, cũng như mối quan hệ với các đơn vị, cá nhân ngoài trường.

Kính mong các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, toàn thể cựu sinh viên, sinh viên đang học tập trong trường cùng làm khảo sát để Trường Đại học Yersin Đà Lạt có thể phát triển bền vững trong tương lai.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn