https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp pha chế rượu

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 357

Thời gian: 17h00’ ngày 20/02/2014. Tại phòng H5. Trường Đại học Yersin Đà Lạt.


      Trung tâm Đào tạo nghề Du lịch Nhà hàng – Khách sạn tổ chức khai giảng lớp Pha chế rượu.

      Thời gian: 17h00’ ngày 20/02/2014. Tại phòng H5. Trường Đại học Yersin Đà Lạt

      Đăng ký tại: Trung tâm Đào tạo nghề Du lịch Nhà hàng – Khách sạn. Nhà B. Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      ĐT: 063.3521.771 (mọi thắc mắc liên hệ: 063.3991.792)

 

TT ĐT NGHỀ DU LỊCH NH - KS

Đăng ký tư vấn