https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch xuất bản Thông tin khoa học Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 468

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài nhà trường, góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của trường, qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo.

KẾ HOẠCH

Xuất bảnTập san khoa học Đại học Yersin Đà Lạt

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. 1.  Mục đích

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài nhà trường, góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của trường, qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo.

Giúp sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập.

  1. 2.  Yêu cầu

Các bài viết đảm bảo tính khoa học.

Công trìnhkhoa học tập trung vào nghiên cứu khoa học cơ bản, kỹ thuật công nghệ, kinh tế xã hội, phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, đào tạo và ứng dụng trong việc phát triển kinh tế xã hội.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG

1. Tên gọi

Tập san khoa học Đại học Yersin Đà Lạt.

2. Đối tượng tham gia

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học trong và ngoài trường.

III. NỘI DUNG TẬP SAN

Nội dung chính của cuốn tập san sẽ được phân chia theo các chủ đề riêng biệt, gồm những nội dung sau:

1. Phần Nghiên cứu khoa học:Các bài báo khoa học, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và các tác giả ngoài trường.

2. Thông tin khoa học, giáo dục: Những thông tin về khoa học giáo dục nổi bật trong nước và thế giới.

3.Những tin tức, hình ảnh hoạt động của Trường và các nội dung khác: Thực hiện tùy thuộc vào yêu cầu.

IV. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

Thành lập Ban Biên tập.

Mời cộng tác viên cho tập san. Gửi kế hoạch đến cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường; Gửi thư mời qua trang thông tin của trường đến đông đảo người truy cập nhằm thu hút sự tham gia của các tác giả.

* Đối với các bài báo khoa học: Ban Biên tập sẽ mời các ThS, TS, PGS, GS công tác trong và ngoài trường thuộc lĩnh vực chuyên ngành để phản biệntrước khi chuyển cho Ban biên tập.

* Đối với các bài viết dạng Thông tin khoa học giáo dục và các nội dung khác:Ban Biên tập của trường sẽ sưu tầm, đặt bài hoặcphân công viết bài.

Thời gian và số lượng xuất bản: Xuất bản 03 tháng 1 kỳ, mỗi kỳ 200 bản.

V. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Tác giả có bài đăng trên tập san sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của nhà trường và được tặng 01 cuốn tập san.

Ngoài ra, tác giả còn có những quyền lợi và trách nhiệm như sau:

1. Đối với cán bộ, giảng viên của trường

Các cán bộ, giảng viên có bài viết được đăng trên tập sansẽ được tính là các sáng kiến trong lao động trong xét thi đua, khen thưởng.

Đối với giảng viên: Mỗi bài báo khoa học sẽ được tính 30 giờ vào số giờ nghiên cứu khoa học mỗi năm. Bắt đầu từ năm học 2012 – 2013, giảng viên phải có bài báo khoa học đăng trên tập sanmới được xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

2. Đối với sinh viên của trường

Sinh viên có bài báo khoa học được đăng trên tập santhì mỗi bài được cộng thêm 0.5 điểm vào điểm của Khóa luận tốt nghiệp (Đối với khoa có tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, điểm tối đa của khóa luận tốt nghiệp là 10 điểm).

Được tính điểm tối đa phần sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trong Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện theo từng học kỳ.

3. Quyền lợi của cộng tác viên ngoài trường

Nhận nhuận bút và tặng 01 bản.

Đối với học viên cao học, tùy thuộc vào chính sách ưu tiên của từng cơ sở đào tạo sẽ được cộng điểm vào Luận văn tốt nghiệp.

VI. THÀNH PHẦN BAN BIÊN TẬP – CÁN BỘ PHẢN BIỆN KHOA HỌC

1. Ban biên tập: Có Quyết định kèm theo.

2. Cán bộ phản biện:Ban Biên tập sẽ tùy thuộc vào từng thể loại chuyên ngành để mời các nhà khoa học có trình độ, uy tín phản biện.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trường Đại học Yersin Đà Lạt giao cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chính thực hiện quy trình xuất bản tập san: Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch; lập phiếu nhận xét; viết thư mời cộng tác viên; xây dựng thể lệ cho tập san để trình cho Ban Biên tập; tập hợp bài viết gửi về; thiết kế, trình bày, in ấn… Phối hợp với các đơn vị liên quan để xuất bản tập san đúng kế hoạch.

Phòng Nghiên cứu Khoa học phối hợp chặt chẽ với TT. Thông tin và Truyền thông để tham mưu mời phản biện cho các bài báo khoa học, tập hợp và chuyển cho Ban Biên tập thông qua thư ký.

Khoa Ngoại ngữ phối hợp, hỗ trợ để kiểm soát các bài viết bằng tiếng Anh, phần tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh…

Các khoa tiến hành phổ biến rộng rãi cán bộ, giảng viên, sinh viên nắm được kế hoạch của việc xuất bản và tích cực viết bài cho tập san.Thực hiện việc cộng điểm vào khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.

Phòng Tài chính Kế toán: Thực hiện tài chính theo quy định của nhà trường.

Phòng Tổ chức – Hành chính đưa các quy định tại mục V trên đây vào Quy chế thi đua khen thưởng của Trường.

Các đơn vị, đặc biệt là các khoa, bộ môn,xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm để trên cơ sở đó tạo nguồn cho việc viết bài báo khoa học cho tập san.

 

 

Nơi nhận:

-Ban Giám hiệu,

- Các đơn vị trực thuộc,

- Lưu P. TC–HC, TTTT.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Phạm Bá Phong

 

Đăng ký tư vấn