https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên năm 2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 498

Tư vấn những kỹ năng cơ bản xin việc làm như: Chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, cách trả lời phỏng vấn…

KẾ HOẠCH

Tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên năm 2014

 

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích

      Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: kỹ năng chọn việc làm, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, cách trả lời khi phỏng vấn… tăng cơ hội cho sinh viên sau khi tốt nghiệp để có thể xin được việc làm tốt.

      Cho sinh viên làm quen với các doanh nghiệp và với việc phỏng vấn của các công ty, doanh nghiệp.

      Tạo cơ hội cho sinh viên có được việc làm sau khi tốt nghiệp.

      2. Yêu cầu

      Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan để tổ chức thành công chương trình này.

      II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

      1. Trường Đại học Yersin Đà Lạt: Giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phòng Công tác Sinh viên;

      2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng (Phòng Việc làm và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng);

      III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

      1. Thời gian:  Từ ngày 22/5 – 25/5/2014.

      2. Địa điểm:

      Trường Đại học Yersin Đà Lạt: Số 01 Tôn Thất Tùng, phường 8, Đà Lạt.

      Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng: 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, Đà Lạt.

      III. NỘI DUNG

      1. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên;

      2. Mời các chuyên gia hướng dẫn những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng chọn việc làm, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, cách trả lời phỏng vấn…;

      3. Tư vấn chính sách và thị trường xuất khẩu lao động cho sinh viên;

      4. Chia sẻ những kinh nghiệm khi mới tốt nghiệp;

      4. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm của Tỉnh tiến hành mở phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng.


      IV. CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

      1. Buổi sáng ngày 22/5

      - Văn nghệ chào mừng (3 tiết mục);

      - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

      - Phát biểu của Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng: Ông Hoàng Bình – Phó Giám đốc Sở LĐ, TB & XH Tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức;

      - Tư vấn, việc làm cho SV và dự báo thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Mời anh Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở LĐ, TB & XH Tỉnh;

      - Chia sẻ những kinh nghiệm khi mới tốt nghiệp (Mời cựu sinh viên của Trường): Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt;

      - Mời một số doanh nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm cho quá trình khởi nghiệp của SV mới tốt nghiệp: Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      2. Buổi chiều ngày 22/5

      - Tư vấn những kỹ năng cơ bản xin việc làm như: Chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, cách trả lời phỏng vấn…: Mời Ông Ngô Trần Quốc Khánh – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh;

      - Tư vấn chính sách và thị trường xuất khẩu lao động cho sinh viên: Mời Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng;

      3. Ngày 25/5

      Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng:

      Trường Đại học Yersin Đà Lạt: Huy động sinh viên năm cuối tới để được phỏng vấn tuyển dụng hoặc tích lũy kinh nghiệm…

      Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng: Mời các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tham gia Phiên giao dịch việc làm để tuyển dụng SV của Trường.

      V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phòng Công tác Sinh viên

      Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình này với các nhiệm vụ: Liên hệ mời chuyên gia, liên hệ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng – Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh, tuyên truyền chương trình, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, người dẫn chương trình, mời các đơn vị bạn, mời báo đài đưa tin…

      Cung cấp số lượng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp để Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng mời các doanh nghiệp tham gia.

      2. Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Sắp xếp lịch học để đảm bảo toàn bộ sinh viên năm cuối có thể tham dự đầy đủ các hoạt động của Ngày hội việc làm năm 2014.

      3. Phòng Tổ chức – Hành chính

      Chuẩn bị Hội trường N2, hoa, khăn bàn, nước uống, phần quà tặng cho các đơn vị tham gia tuyển dụng, in 2 băng rôn tuyên truyền chương trình và cắt chữ trong Hội trường.

      5. Phòng Quản trị vật tư

Đảm bảo hệ thống điện trong Hội trường N2.

      6. Các Khoa

      Huy động toàn bộ sinh viên năm cuối tham dự ngày hội: Lập danh sách sinh viên tham gia và cử Cố vấn học tập để theo dõi, quản lý sinh viên tại trường Đại học Yersin Đà Lạt (ngày 22/5) và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng (ngày 25/5). Danh sách gửi về email: doanthanhnien@yersin.edu.vn trước ngày 15/5/2014.

      Hướng dẫn sinh viên năm cuối chuẩn bị Hồ sơ xin việc để có thể tham gia phỏng vấn ngay tại Phiên giao dịch này.

      Huy động sinh viên năm thứ 2, 3 tham gia các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm tại trường Đại học Yersin Đà Lạt (ngày 22/5) để sinh viên có những định hướng cho tương lai.

      7. Các Đoàn khoa

      Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của chương trình này.

Đăng ký tư vấn