https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức ra quân “Hiến máu tình nguyện” năm 2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 484

Ngày 07/04/2014: Tổ chức Lễ ra quân hiến máu tình nguyện và tham gia hiến máu.

 

 

      Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức đợt ra quân “Hiến Máu Tình Nguyện” năm 2014 của tỉnh Lâm Đồng tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

      Với phương châm: “Một giọt máu cứu một người”, tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên 03.2014; ngày hội Hiến máu toàn dân; nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” của sinh viên.

      Là một tiêu chuẩn trong xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

      Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia.

      II. ĐỐI TƯỢNG

      Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      Các đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện được xét nghiệm máu miễn phí, được hỗ trợ bồi dưỡng theo quy định của Bộ Y Tế.

      III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

      – Từ 7h00 – 8h15:  Tham dự Lễ ra quân tại sân trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      – Từ 7h30 – 11h30:   Tập trung lấy máu tại Hội trường N1.

      IV. PHÂN BỔ LỰC LƯỢNG

      Đây là hoạt động ra quân “Hiến máu tình nguyện” của tuổi trẻ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại trường Đại học Yersin Đà Lạt. Do đó, yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng dự khán và vận động sinh viên tham gia hiến máu theo đúng số lượng phân bổ dưới đây.

 

Liên chi hội

Số lượng SV tham dự Lễ ra quân

Số lượng SV tham gia hiến máu (tối thiểu)

Cán bộ phụ trách

Tin học

5

2

Trần Mạnh Hải

Sinh học – Môi trường

50

25

Phan Tấn Thành

Quản trị Kinh doanh

180

70

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kiến trúc và MTCN

120

50

Nguyễn Tuấn Kiệt

Ngoại ngữ

30

15

Hoàng Văn Tuấn

Du lịch

10

5

Ngô Thị Thảo

Điều Dưỡng

180

90

Đinh Thị Hoài Thương

Chi đoàn cán bộ

20

5

Lê Thị Thùy Dung

Tổng cộng:

535 SV

262 SV

 

 

      Thời gian hiến máu:

      Từ 7h30 – 9h00: QTKD, Chi đoàn cán bộ, Sinh học – Môi trường

      Từ 9h00 – 10h00: Kiến trúc, Ngoại ngữ, Tin học

      Từ 10h00 – 11h30: Điều Dưỡng, Du lịch

      Liên Chi hội khoa QT Kinh doanh huy động 50 bạn SV tham gia hiến máu từ lúc 7h30 tại Hội trường N1.

 

      V. BAN TỔ CHỨC

      Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Đảng ủy viên phụ trách thanh niên - Trưởng ban

      Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch Hội sinh viên trường - Phó Trưởng ban TT

      Đ/c Phạm Thế Anh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường - Phó ban

      Đ/c Trần Võ Di Linh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường - Phó ban

      Đ/c Đinh Thị Hoài Thương – UV BCH Hội sinh viên    Thành viên thường trực

      Đ/c Lê Phú Linh – UV BTK Hội sinh viên - Thành viên

      Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – UV BTK Hội sinh viên    - Thành viên

      Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt – UV BCH Hội sinh viên - Thành viên

      Đ/c Hoàng Văn Tuấn – UV BCH Hội sinh viên - Thành viên

      Đ/c Phan Tấn Thành – UV BCH Hội sinh viên - Thành viên

      VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

      Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị, Liên chi hội, chi hội, chi đoàn cán bộ. Tổ chức đăng ký hiến máu tình nguyện đạt yêu cầu đề ra.

      Mời Công đoàn nhà trường cùng phối hợp để vận động cán bộ, giảng viên tham gia hiến máu.

      Chuẩn bị thật chu đáo, kỹ lưỡng để đợt ra quân “Hiếu máu tình nguyện” diễn ra thành công, đạt mục đích đề ra.

      2. Phòng Đào tạo

      Xin đề nghị phòng Đào tạo sắp xếp lịch học tập của sinh viên phù hợp để SV có thể tham gia Lễ ra quân và tham gia hiến máu trong buổi sáng thứ 2, ngày 7 tháng 4 năm 2014.

      3. BCH Liên chi hội, Chi đoàn cán bộ

      BCH các Liên chi hội có trách nhiệm tuyên truyền, kêu gọi sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện theo mẫu đăng ký gửi kèm. Lập danh sách sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

      4. CLB Máu sống, máu hiếm

      Giao CLB Máu sống, máu hiếm phối hợp với Liên Chi hội Điều dưỡng để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu và cho SV đăng ký là thành viên của CLB.

      VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

      Từ 20/03/2014 – 26/03/2014: Xây dựng kế hoạch, trình Đảng ủy và BGH phê duyệt.

      Từ 26/03/2014 – 28/03/2014: Triển khai kế hoạch, gửi mẫu danh sách đăng ký cho các Liên chi hội và bắt đầu nhận danh sách đăng ký.

      Ngày 04/04/2014: Hết hạn đăng ký và tổng kết danh sách.

      Ngày 07/04/2014: Tổ chức Lễ ra quân hiến máu tình nguyện và tham gia hiến máu.

      Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt yêu cầu BCH các Liên chi hội, Chi đoàn cán bộ nhanh chóng triển khai đạt hiệu quả cao.

Đăng ký tư vấn