https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Tổ chức ngày “Thứ 7, Chủ nhật xanh” Đợt 2, Năm học 2012 – 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 140

Tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp hướng tới kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013). Là một hoạt động của đoàn viên thanh niên hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp hướng tới kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013). Là một hoạt động của đoàn viên thanh niên hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013.

Xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên.

2. Yêu cầu

Tổ chức nghiêm túc các ngày “Thứ 7, Chủ nhật xanh” và vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia để hoạt động này đạt được hiệu quả cao.

Duy trì được nề nếp và thói quen giữ vệ sinh cơ quan, môi trường học tập, làm việc đối với mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên.

II. CHỦ ĐỀ ĐỢT HOẠT ĐỘNG

“Tuổi trẻ trường Đại học Yersin Đà Lạt đồng hành cùng môi trường xanh”

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối tượng tham gia

Cán bộ, giảng viên trẻ là đoàn viên thanh niên và toàn bộ sinh viên.

2. Địa điểm

Trong khuôn viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

3. Thời gian

Bắt đầu từ ngày 09/03/2013 đến hết năm học 2012 – 2013.

4. Nội dung công việc

BCH các Liên Chi hội tự tổ chức ra quân các ngày Thứ 7, Chủ nhật xanh theo lịch phân công với những công việc như sau:

-   Ra quân làm vệ sinh trong khuôn viên trường Đại học Yersin Đà Lạt (Từ cổng trường xuống đến dãy nhà H); Đối với các nhà vệ sinh: tắt đèn, tắt nước để tránh lãng phí.

-   Đăng ký chăm sóc các khu vực cây xanh (Nhổ cỏ, tưới nước, bón phân…);

-   Chăm sóc các công trình thanh niên đã đăng ký (Liên chi hội Khoa học môi trường, Công nghệ Sinh học, Điều dưỡng và Du lịch).

-   Hoặc có thể thực hiện một số công việc khác (Cần báo cáo cụ thể trước khi triển khai).

5. Lịch phân công tổ chức ngày “Thứ 7, Chủ nhật xanh”

 

Stt

Đơn vị

Thời gian

Phân công

1

Sinh học – Môi trường

Thứ 7, ngày 09/3/2013

Đ/c Đặng Văn Khoa

2

Quản trị Kinh doanh

Chủ nhật, ngày 17/3/2013

Đ/c Phạm Văn Hiếu

3

Chi đoàn cán bộ

Ngoại ngữ – Tin học

Thứ 7, ngày 23/3/2013

Đ/c Lê Thị Thùy Dung

Đ/c Trần Mạnh Hải

4

Quản trị Du lịch

Thứ 7, ngày 6/4/2013

Đ/c Võ Nguyễn Song Pương

5

Điều Dưỡng

Thứ 7, ngày 13/4/2013

Đ/c Nguyễn Quốc Ngữ

6

Kiến trúc & MTCN

Thứ 7, ngày 20/4/2013

Đ/c Lê Quang Truyền

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BCH Liên Chi hội các Khoa và các chi đoàn cán bộ triển khai kế hoạch và vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt hơn.

Các đơn vị chủ động về thời gian (Có thể thứ 7 hoặc chủ nhật), tự chuẩn bị dụng cụ làm việc và phối hợp thực hiện tốt kế hoạch.

Giao đồng chí Nguyễn Thị Mơ – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch này.

Đăng ký tư vấn