https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội năm 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 78

Trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, qua đó giúp cho cán bộ Đoàn, Hội của nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, qua đó giúp cho cán bộ Đoàn, Hội của nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho BCH Đoàn, BCH Liên Chi hội các Khoa, BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường.

2. Yêu cầu

Ban Chấp hành Đoàn, Hội các Khoa, Chi đoàn cán bộ cử cán bộ tham gia tập huấn theo đúng quy định, chấp hành nghiêm túc thời gian và những quy định của Lớp tập huấn.

II. ĐỐI TƯỢNG TẬP HUẤN

­   Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khoa;

­   Liên Chi hội trưởng, Liên Chi hội phó;

­   Bí thư và Phó Bí thư các chi đoàn; Các Chi hội trưởng (Nếu thật sự cần thiết có thể đề cử Ủy viên thay thế);

­   Bí thư các Chi đoàn khối Cán bộ.

Dựa trên số lượng cán bộ Đoàn, Hội của các đơn vị tham dự tập huấn, Ban Tổ chức sẽ phân chia thành các nhóm cho hợp lý.

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN

­   Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp;

­   Tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội;

­   Kỹ năng tổ chức trò chơi và điều khiển sinh hoạt tập thể; Kỹ năng cắm trại;

­   Kỹ năng giao tiếp cơ bản và nói chuyện trước đám đông; Kỹ năng làm việc tập thể;

­   Tổ chức Trò chơi lớn và một số kỹ năng khác.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

­   Thời gian:   Diễn ra trong 02 ngày (Ngày 30.03 và 31.03.2013). Dự kiến cả buổi tối ngày 30/3/2013.

­   Địa điểm:    Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

­   BTV Đoàn trường gửi thông báo đến BCH Đoàn các Khoa, các Liên Chi hội, các Chi đoàn Cán bộ. Cấp Giấy chứng nhận cho những cán bộ Đoàn, Hội đạt yêu cầu lớp tập huấn.

­   BCH Đoàn, Hội các Khoa triển khai kế hoạch, lựa chọn và thông báo cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội tham dự lớp tập huấn đúng thành phần quy định.

­   Lập danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn (theo mẫu gửi kèm).

­   Hạn chót nộp danh sách là ngày 22 tháng 03 năm 2013 (Nộp trực tiếp cho đ/c Nguyễn Thị Mơ – 0989 22 74 21 hoặc qua email doanthanhnien@yersin.edu.vn).

­   BCH Đoàn trường sẽ thông báo Chương trình chi tiết Lớp tập huấn trong thời gian sớm nhất để các đơn vị triển khai cho cán bộ Đoàn, Hội của đơn vị mình.

VI. QUY ĐỊNH LỚP TẬP HUẤN

1. Về đồng phục: Các đồng chí tham gia lớp tập huấn cần chuẩn bị một số dụng cụ sau:

­   Cán bộ Đoàn, Hội tham gia lớp tập huấn phải mặc áo xanh thanh niên và quần sẫm màu.

­   Không mang dép lê trong quá trình tham dự lớp tập huấn.

2. Các vật dụng khác

­   Sổ và bút để ghi chép.

­   Và một số vật dụng theo yêu cầu của giảng viên (sẽ có thông báo).

VII. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

1. Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đoàn trường: Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến – P. Bí thư Đoàn trường: Phó Trưởng ban TT

3. Đ/c Trương Thị Mai Quyên – Ủy viên BTV Đoàn trường: Phó Trưởng ban

4. Đ/c Dương Ngọc Lang – Ủy viên Ban Thư ký HSV Trường: Thành viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Mơ – Cán bộ chuyên trách: Thành viên

6. Ban Chủ nhiệm CLB Kỹ năng: Thành viên

7. Các Đ/c Bí thư Đoàn khoa, Liên Chi hội Trưởng và Chi đoàn CB: Thành viên

VIII. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

Đề nghị BCH Đoàn khoa, Liên Chi hội các Khoa, Chi đoàn Cán bộ và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch và tổ chức cho đội ngũ cán bộ của đơn vị mình tham gia lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần tập huấn.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội tham gia lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc những yêu cầu trên đây để lớp tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp.

Đăng ký tư vấn