https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 76

Tổ chức cho cán bộ - giảng viên nhân viên nữ trong nhà trường có dịp được gặp mặt giao lưu – học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kiến thức trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý, trong cuộc sống gia đình...

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2013

             I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

Tổ chức cho cán bộ - giảng viên nhân viên nữ trong nhà trường có dịp được gặp mặt giao lưu – học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, kiến thức trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý, trong cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy con, cách vun đắp gia đình hạnh phúc … Bên cạnh đó còn tạo điều kiện cho các công đoàn viên tham gia năng khiếu về văn – thể - mỹ .

II. THÀNH PHẦN

1. Đối tượng   

Tất cả các cán bộ - giảng viên nhân viên nữ trong nhà trường

2.   Khách mời

Ban giám hiệu, Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Trưởng phó các phòng, khoa đơn vị.

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:  8h00 ngày 08/03/2013 (Thứ 6)

2. Địa điểm: Nhà hàng Tâm Châu – Vườn hoa Đà Lạt

IV. NỘI DUNG

1. Ban tổ chức:

- Công đoàn cơ sở

- Ban nữ công

2. Nội dung

- Ăn sáng tại Nhà hàng Tâm Châu

Tổ chức thăm quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong các lĩnh vực công việc cơ quan và gia đình, tham gia  trò chơi, văn nghệ….

3.   Công tác đảm bảo:

- Kinh phí:  Dự kiến 70 x 150.000đ/người = 10.500.000đ (mười triệu năm trăm ngàn đồng)  

-  Nhà trường hỗ trợ 5.000.000đ; Kinh phí của Công đoàn 5.500.000đ

-  Các công đoàn bộ phận thông báo đến toàn thể nữ cán bộ - giảng viên – nhân viên  họp mặt đầy đủ và đúng giờ. Báo cáo số lượng công đoàn viên tham dự gửi về Cô Lê Mai Như Uyên trước ngày 27/02/2013;

 -  Giao Ban nữ công liên hệ trước với Nhà hàng Tâm Châu, lãnh  đạo Vườn hoa Đà Lạt

Đăng ký tư vấn