https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30.4) và Quốc tế lao động 1.5

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 142

Thời gian: Từ 14h00 Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013. Địa điểm: Hội trường N0, trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Thời gian: Từ 14h00 Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường N0, trường Đại học Yersin Đà Lạt

I. CHƯƠNG TRÌNH:

1. Điều khiển chương trình: đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Phó Chủ tịch CĐCS.

2. Văn nghệ chào mừng: CĐCS chuẩn bị.

3. Ôn lại chiến thắng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5: đ/c Phạm Hồng Phi – Hội Cựu chiến binh.

4. Nói chuyện về chuyên đề “Vai trò của Quân đội trong cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”: đ/c Phạm Hồng Phi – Hội Cựu chiến binh.

II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

1. Ban văn nghệ CĐCS chịu trách nhiệm xây dựng các tiết mục văn nghệ, kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo các tiết mục văn nghệ theo yêu cầu nội dung đã thống nhất trong Ban thường vụ CĐCS.

2. Hội cựu chiến binh chịu trách nhiệm nội dung và người báo cáo chuyên đề.

3. Phòng Tổ chức – Hành chính: Cắt chữ, trang trí hoa, khăn bàn, phục vụ nước uống, vệ sinh hội trường.

4. Phòng Quản trị - Vật tư: Kiểm tra bàn ghế trong hội trường, trang trí cây cảnh trên sân khấu.

5. Trung tâm Thông tin và Truyền thông: Mời Đài Truyền hình Lâm đồng, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp hình, đưa thông tin lên website của trường.

6. Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình tham dự đầy đủ đúng giờ.

7. Ban thi đua CĐCS kết hợp với Ban thi đua nhà trường theo dõi điểm danh CB – GV – NV đi dự để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua cá nhân và tập thể cuối năm của Đảng ủy đối với đảng viên, của nhà trường đối với CB – GV – NV, của CĐCS đối với ĐVCĐ.

Trang phục: Nữ áo dài truyền thống, nam Veston, caravat.

Thanh Sơn

Đăng ký tư vấn