https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức hội thảo sáng tạo kỹ thuật số

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 648

15h00 đến 17h30, thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2013, tại Hội trường N2, trường Đại học Yersin Đà Lạ

 

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        Hội thảo Sáng tạo Kỹ  thuật Số nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết của Chương trình đào tạo Sáng tạo Kỹ thuật số (STKTS) được thực hiện thông qua Trung tâm đào tạo thường xuyên Folit của trường Đại học Yersin Đà Lạt, bao gồm nội dung, nhu cầu xã hội, lịch học, chi phí khóa học, v.v.

        Ngoài ra, hội thảo còn tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, theo đúng tinh thần “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”, với sự tham gia trình bày của các công ty Gameloft, Glassegg, Gloops. Đại diện các công ty sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên nhu cầu thực tiễn của ngành STKTS, đồng thời sẽ công bố tiêu chí chọn các học viên tham gia chương trình để trao học bổng, bao gồm chi phí toàn bộ khóa học và cam kết tuyển dụng sau khi tốt nghiệp và hoàn tất khóa học.

         II. NỘI DUNG

        Các giảng viên giới thiệu về Chương trình đào tạo Sáng tạo Kỹ thuật số

        Đại diện các công ty khách mời trình bày

        Hỏi – Đáp

        III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

        Đại diện công ty Gameloft, Glassegg và Gloops

        Đại diện Ban Giám hiệu

        Trưởng và phó khoa Tin học, Kiến trúc – Mỹ thuật, Quản trị Kinh doanh

        Đại diện Trung tâm đào tạo thường xuyên

        Sinh viên của tất cả các khoa, đặc biệt là sinh viên Khoa Tin học, Kiến trúc – Mỹ  thuật, Quản trị Kinh doanh năm 3, 4 và 5.

       IV.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

        15h00 đến 17h30, thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2013

        Hội trường N2, trường Đại học Yersin Đà Lạt

        V. THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

        1. Các khoa

        Không xếp lịch giảng dạy trong thời gian hội thảo, kết hợp với phòng đào tạo, tập trung tất cả sinh viên K7, K8 và K6 (kiến trúc) tham dự hội thảo

        Quản lý sinh viên trong thời gian diễn ra hội thảo

        2. Trung tâm đào tạo thường xuyên:

        Kết hợp với giảng viên chuyên ngành STKTS in ấn, phát tờ rơi, treo pa-nô quảng cáo về chương trình.

        Đón tiếp khách mời là đại diện các công ty STKTS đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

        Chuẩn bị trả lời các câu hỏi của học viên liên quan đến vấn đề đăng ký học tại trung tâm.  

        3. Phòng Tổ chức – Hành chính:

        Đảm bảo vệ sinh,  trang trí (hoa và băng rôn) Hội trường N2 và khu vực hội thảo, nước uống cho đại biểu.

        Trung tâm Thông tin-Truyền thông:

        Bảo đảm âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, chụp hình

        Đăng chương trình hội thảo trên website của trường trước ngày 20/9 để các sinh viên quan tâm kịp thời đến dự hội thảo và đăng ký tham gia Chương trình đào tạo. 

Đăng ký tư vấn