https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tháng thanh niên năm 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 79

Tháng Thanh niên năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tạo phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt

 

    Thực hiện Kế hoạch số 15 KH/TĐ ngày 28/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về việc Tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt triển khai kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013 tại Trường như sau:

   Chủ đề: Tuổi trẻ trường Đại học Yersin Đà Lạt chung tay xây dựng văn hóa học đường

   Phương châm: Ứng xử văn hóa, hành động văn minh

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích

   - Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên, thanh niên; triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013).

   - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện Quy định văn hoá học đường tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

   - Tạo sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

   2. Yêu cầu

   Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013 phải được triển khai từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

   II. THỜI GIAN, MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

   1. Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 31 / 3 / 2013.

   Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2013 được tổ chức trong buổi lễ chào cờ đầu tháng: ngày 04/03/2013.

   2. Một số chỉ tiêu cơ bản

   - 100% Đoàn khoa, chi đoàn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

   - 100% Đoàn khoa, chi đoàn triển khai thực hiện Quy định văn hoá học đường tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

   - 100% Đoàn khoa, chi đoàn tổ chức hoặc tham gia hoạt động chăm sóc công trình thanh niên, tham gia bảo vệ môi trường.

   - 100% Đoàn khoa, chi đoàn tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đã nhận đỡ đầu.

   - 100% Đoàn khoa, chi đoàn tham gia tích cực Hiến máu tình nguyện.

   III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Trong sinh hoạt chi đoàn chi hội: Triển khai Kế hoạch số 10/KH–DYD–Đtg ngày 18/02/2013 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2013”; tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX; tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Đồng loạt triển khai thực hiện Quy định văn hoá học đường tại trường Đại học Yersin Đà Lạt (Có quy định gửi kèm).

3. Tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của trường Đại học Yersin Đà Lạt, chú trọng cán bộ Đoàn, Hội cấp Khoa, Chi đoàn.

4.Tích cực tham gia hoạt động “Thứ 7, chủ nhật xanh” do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt phát động. Tổ chức chăm sóc công trình thanh niên đã đăng ký.

5. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh các tuyến đường, hoạt động “Giờ trái đất 2013”: Giao CLB Sinh viên tình nguyện tổ chức.

6. Phát động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia ngày hội Hiến máu tình nguyện (đợt 2 năm học 2012 – 2013).

7. Trao học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lâm Đồng” cho 09 sinh viên trong Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2013 được tổ chức với buổi lễ chào cờ đầu tháng: ngày 04/03/2013.

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nhận chăm sóc, đỡ đầu các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

9. Tổ chức kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với “Ngày hội thanh niên” với nhiều hình thức thiết thực như: hội thi, hội trại, hội diễn; tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi và tổ chức diễn đàn “Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền đối thoại, trao đổi với đoàn viên, thanh niên”; tổ chức tốt công tác phát triển Lớp đoàn viên 26/3 và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

10. Tham gia các hoạt động cấp Tỉnh như: Giải Việt dã truyền thống 26 / 3 lần thứ XVI do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Lâm Đồng tổ chức; hội thi “Cán bộ Đoàn tài năng” năm 2013…

   IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Đối với cấp Trường

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013 và triển khai thực hiện tốt các chương trình hoạt động.

- Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra các Đoàn khoa, chi đoàn cán bộ triển khai tốt các hoạt động Tháng Thanh niên 2013.

- Tuyên truyền hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013 trên website trường Đại học Yersin Đà Lạt.

2. Đối với các Đoàn khoa, Chi đoàn cán bộ

- Cụ thể hóa kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn trường và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung trọng tâm trên đây.

- Đẩy mạnh việc phân công cán bộ Đoàn có năng lực đảm trách những phần việc quan trọng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở.

- Trong Tháng thanh niên 2013, Đoàn cấp cơ sở tổ chức, triển khai tối thiểu 03 hoạt động.

Chế độ báo cáo: Thông tin hoạt động Tháng thanh niên 2013 của Đoàn khoa, chi đoàn cán bộ gửi làm 2 lần: Báo cáo lần 1 trong báo cáo tháng 3 (Trước ngày 15 hàng tháng); lần 2 trước ngày 31/3/2013. Tất cả báo cáo gửi qua email: doanthanhnien@yersin.edu.vn.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN TẬP TRUNG CẤP TRƯỜNG

1. Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2013 vào sáng ngày 04 / 3 / 2013 kết hợp trao học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lâm Đồng” (Cùng với Lễ chào cờ đầu tháng 03.2013).

2. Tổ chức Ngày hội Thanh niên vào ngày 24 / 3 / 2013.

3. Tổ chức hoạt động Hiến máu tình nguyện vào tuần cuối tháng 3 / 2013.

4. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2013.

5. Tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên 2013 và khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đầu tháng 4 / 2013 (Trong Lễ chào cờ đầu tháng).

Tháng Thanh niên năm 2013 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tạo phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đề nghị Đoàn khoa, chi đoàn cán bộ và đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng để Tháng Thanh niên đạt được kết quả cao.

Đăng ký tư vấn