https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng thanh niên” năm 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 60

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động “Tháng thanh niên” năm 2012

 

Năm 2012 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ trường Đại học Yersin Đà Lạt và thực hiện Kế hoạch số … KH / TĐ ngày …/02/2012 của BTV Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, BTV Đoàn trường triển khai kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012 như sau:

* Chủ đề: “Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”.

* Phương châm: “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, sinh viên.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia các chương trình, hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012 phải được tổ chức nghiêm túc, sâu rộng từ cấp Trường đến cấp Khoa, Chi đoàn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Thời gian: từ ngày 01 đến ngày 31 / 3 / 2012.

Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2012 được tổ chức vào sáng ngày 01 / 3 / 2012.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản

- 100% Đoàn Khoa, chi đoàn trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát triển Lớp đoàn viên 26/3 và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- 100% Đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt theo kế hoạch đã được phân công.

- 100% Đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Hiến máu tình nguyện.

- 100% Đoàn khoa có sinh viên tham gia cuộc thi viết “Ước mơ sinh viên”.

- 100% Đoàn khoa tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội

Tất cả các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội Tháng Thanh niên với nội dung tuyên truyền về Tháng Thanh niên 2012, Năm an toàn giao thông Quốc gia 2012; các nội dung về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi, đặc biệt tuyên truyền chống lạm dụng rượu, bia trong thanh niên (Có hướng dẫn riêng).

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Chú trọng tăng cường phát triển lớp đoàn viên mới 26/3 và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tăng cường công tác chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của một số đơn vị đi vào nề nếp và hoạt động hiệu quả hơn.

Tất cả Đoàn khoa, chi đoàn cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2014, ổn định tổ chức và đi vào hoạt động nề nếp, đạt hiệu quả cao.

Tích cực chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt vào tháng 04.2012 để góp ý cho văn kiện và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp Tỉnh.

3. Hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện

Các Đoàn Khoa, Chi đoàn cán bộ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt theo kế hoạch đã được phân công.

Tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm học 2011 – 2012 (Dự kiến vào cuối tháng 03.2012).

Đoàn khoa Công nghệ Sinh học, Khoa học môi trường tăng cường việc chăm sóc các công trình thanh niên đã đăng ký. Các Đoàn khoa khác tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Giao cho CLB Sinh viên tình nguyện, CLB Từ trái tim đến trái tim tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện, từ thiện, hoạt động xã hội có ý nghĩa.

4. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác

Tham gia giải Việt dã truyền thống 26 / 3 lần thứ XV vào sáng ngày 11 / 3 / 2012.

Tổ chức 01 giải thi đấu thể thao (Ngày hội Thanh niên khỏe) vào ngày 25 / 3 / 2012 (Sẽ có kế hoạch riêng).

Phối hợp trao các suất học bổng “Đại học Yersin – Ươm mầm tri thức” cho các em học sinh của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc thi viết “Ước mơ sinh viên”.

IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Đối với cấp Trường

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012 triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012.

- Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra các Đoàn khoa, chi đoàn cán bộ triển khai tốt các hoạt động Tháng Thanh niên 2012.

2. Đối với các Đoàn khoa, Chi đoàn cán bộ

- Cụ thể hóa kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn trường và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung trọng tâm trên đây.

- Đẩy mạnh việc phân công cán bộ Đoàn có năng lực đảm trách những phần việc quan trọng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN TẬP TRUNG CẤP TRƯỜNG

1.   Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2012 vào sáng ngày 01 / 3 / 2012 (Cùng với Lễ chào cờ đầu tháng 03.2012).

2.   Tổ chức Ngày hội Thanh niên vào ngày 25 / 3 / 2012.

3.   Tổ chức hoạt động Hiến máu tình nguyện vào tuần cuối tháng 3 / 2012.

4.   Cuộc thi viết “Ước mơ sinh viên” (Đã có kế hoạch riêng).

5.   Tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên 2012 và khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đầu tháng 4 / 2012 (Trong Lễ chào cờ đầu tháng).

Tháng Thanh niên năm 2012 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tạo phong trào thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đề nghị Đoàn khoa, chi đoàn cán bộ và đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng để Tháng Thanh niên đạt được kết quả cao.

 

Thanh Sơn

Đăng ký tư vấn