https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức “Hiến máu tình nguyện” Đợt 1 – Năm 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 72

Thời gian: Thứ 7, ngày 23 tháng 03 năm 2013, tại Hội trường N1 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

        I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

       Với phương châm: “Một giọt máu cứu một người”, nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” của đoàn viên, sinh viên.

       Là một tiêu chuẩn trong xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2012 – 2013.

       Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia.

       II. ĐỐI TƯỢNG

       Toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

       Các đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện được xét nghiệm máu miễn phí, được hỗ trợ bồi dưỡng theo quy định của Bộ Y Tế.

       III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

* Thời gian:    Thứ 7, ngày 23 tháng 03 năm 2013

       Từ 7h00 – 8h00:                  Tin học, Sinh học – Môi trường và Cán bộ, giảng viên

       Từ 8h00 – 9h30:                  Quản trị Kinh doanh, Kiến trúc và Mỹ thuật Công nghiệp

       Từ 9h30 đến 11h30:             Du lịch, Điều Dưỡng và Ngoại ngữ

       * Địa điểm: Hội trường N1 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

       IV. PHÂN BỔ LỰC LƯỢNG

       Đề nghị các đơn vị vận động đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu theo số lượng dưới đây:

 

Stt

Liên chi hội

Số lượng tham gia hiến máu (tối thiểu)

Cán bộ phụ trách

1

Tin học

5

Đ/c Trần Mạnh Hải

2

Sinh học – Môi trường

20

Đ/c Đặng Văn Khoa và Đ/c Huỳnh Tấn Ngọc Nguyên

3

Quản trị Kinh doanh

50

Đ/c Phạm Văn Hiếu

4

Kiến trúc và MTCN

40

Đ/c Lê Quang Truyền

5

Ngoại ngữ

7

Đ/c Mai Kiên Trung

6

Du lịch

8

Đ/c Dương Ngọc Lang

7

Điều Dưỡng

50

Đ/c Nguyễn Quốc Ngữ

8

Các Chi đoàn cán bộ

10

Đ/c Lê Thị Thùy Dung

Tổng cộng:

190 SV

 

 

         V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

        - Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị, Liên chi hội, chi hội, chi đoàn cán bộ. Tổ chức đăng ký hiến máu tình nguyện đạt yêu cầu đề ra.

        - Chuẩn bị thật chu đáo, kỹ lưỡng để đợt “Hiếu máu tình nguyện” diễn ra thành công, đạt mục đích đề ra.

        - Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường Đại học Yersin Đà Lạt để triển khai trong cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên của Trường.

        - Phối hợp với phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học để xếp lịch học cho sinh viên vào thứ 7, ngày 23 tháng 3 năm 2013.

        2. BCH Liên chi hội, Chi đoàn cán bộ

        - Giao Liên Chi hội Điều dưỡng tổ chức các Nhóm tư vấn về hiến máu tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên của các Liên Chi hội.

        - BCH các Liên chi hội, Chi đoàn cán bộ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện theo mẫu đăng ký gửi kèm. Lập danh sách đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

        VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

-      Từ 28/02/2013 – 19/03/2013: Triển khai kế hoạch, gửi mẫu danh sách đăng ký cho các Liên chi hội và bắt đầu nhận danh sách đăng ký. Lưu ý điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm.

-      Ngày 20/03/2012: Hết hạn đăng ký và tổng kết danh sách. Nộp cho đồng chí Nguyễn Thị Mơ – Cán bộ chuyên trách tại Văn phòng Đoàn trường hoặc qua email doanthanhnien@yersin.edu.vn, số điện thoại: 0989 22 74 21.

-      Ngày 23/03/2012: Tổ chức hiến máu tình nguyện.

        Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt yêu cầu BCH các Liên chi hội, các Chi đoàn cán bộ nhanh chóng triển khai đạt hiệu quả cao.

Đăng ký tư vấn