https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức “Hiến máu tình nguyện” Đợt 1 – Năm 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 572

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Hiến máu tình nguyện” Đợt 1 – Năm 2012

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Với phương châm: “Một giọt máu cứu một người”, nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” của đoàn viên, sinh viên, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012.

Là một tiêu chuẩn trong xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2011 – 2012.

Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Các đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện được xét nghiệm máu miễn phí, được hỗ trợ bồi dưỡng theo quy định của Bộ Y Tế.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

* Thời gian:    Thứ 7, ngày 31 tháng 3 năm 2011.

-     Từ 7h00 đến 8h00:    Tin học, Khoa học môi trường và các Chi đoàn cán bộ

-     Từ 8h00 – 9h00:       Công nghệ sinh học, Ngoại ngữ

-     Từ 9h00 – 10h00:     Quản trị kinh doanh, Kiến trúc

-     Từ 10h00 – 11h00:    Du lịch, Điều Dưỡng

* Địa điểm: Hội trường H33 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

IV. PHÂN BỔ LỰC LƯỢNG

Đề nghị các đơn vị vận động đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu theo số lượng dưới đây.

 

Stt

Liên chi hội

Số lượng tham gia hiến máu (tối thiểu)

Cán bộ phụ trách

1

Tin học

5

Đ/c Trần Mạnh Hải

2

Khoa học môi trường

20

Đ/c Trịnh Văn Cầu

3

Công nghệ Sinh học

5

Đ/c Huỳnh Tấn Ngọc Nguyên

4

Quản trị Kinh doanh

40

Đ/c Phạm Văn Hiếu

5

Kiến trúc và MTCN

35

Đ/c Lê Quang Truyền

6

Ngoại ngữ

10

Đ/c Cao Thị Hiền

7

Du lịch

10

Đ/c Dương Ngọc Lang

8

Điều Dưỡng

50

Đ/c Nguyễn Quốc Ngữ

9

Các Chi đoàn cán bộ

10

Đ/c Trương Thị Mai Quyên

Tổng cộng:

185 SV

 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

-     Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị, Liên chi hội, chi hội, chi đoàn cán bộ. Tổ chức đăng ký hiến máu tình nguyện đạt yêu cầu đề ra.

-     Chuẩn bị thật chu đáo, kỹ lưỡng để đợt “Hiếu máu tình nguyện” diễn ra thành công, đạt mục đích đề ra.

2. BCH Liên chi hội, Chi đoàn cán bộ

-     BCH các Liên chi hội, Chi đoàn cán bộ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện theo mẫu đăng ký gửi kèm. Lập danh sách đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

-     Từ 12/03/2012 – 27/03/2012: Triển khai kế hoạch, gửi mẫu danh sách đăng ký cho các Liên chi hội và bắt đầu nhận danh sách đăng ký.

-     Ngày 28/03/2012: Hết hạn đăng ký và tổng kết danh sách.

-     Ngày 31/03/2012: Tổ chức hiến máu tình nguyện.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt yêu cầu BCH các Liên chi hội, các Chi đoàn cán bộ nhanh chóng triển khai đạt hiệu quả cao.

Thanh Sơn

Đăng ký tư vấn