https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức “Giải bóng bàn sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt” năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 74

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Giải bóng bàn sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt”

Năm học 2011 – 2012

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong sinh viên, rèn luyện sức khỏe, phục vụ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học tại trường;

Là hoạt động hưởng ứng Ngày hội Thanh niên khỏe năm 2012 và là cơ hội để sinh viên bổ sung tiêu chí đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2011 – 2012.

2. Yêu cầu

Các vận động viên đăng ký tham gia đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.

Tham gia thi đấu trung thực, đoàn kết, bảo đảm tinh thần thể thao cao thượng.

II. ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ CHUẨN BỊ THI ĐẤU

1. Đăng ký tham gia

Đăng ký tham gia các nội dung: Đơn nam; Đơn nữ và Đôi nam nữ.

Các Liên Chi hội tổ chức tuyển chọn và lập danh sách VĐV tham gia thi đấu theo từng nội dung thi đấu nộp về Văn phòng Đoàn trường (Phòng A1). Mỗi đội tham gia giải có 01 Trưởng đoàn và 01 Đội trưởng.

Trang phục thi đấu: trang phục thể dục, thể thao, mang giày thi đấu thể thao.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

Tổ chức thi đấu theo thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua theo từng nội dung thi đấu.

IV. LUẬT THI ĐẤU, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của môn bóng bàn.

2. Thời gian thi đấu

Hạn chót nộp danh sách thi đấu tại Văn phòng Đoàn trường là ngày 20 tháng 3 năm 2012.

Họp các đội trưởng và bốc thăm thi đấu vào lúc 9h00 thứ 5, ngày 22 tháng 3 năm 2012 tại Văn phòng Đoàn trường (Phòng A1).

Thời gian thi đấu: Ngày 24.03 và ngày 25.03.2012 (Sẽ có lịch thi đấu cụ thể sau khi họp bốc thăm thi đấu).

3. Địa điểm thi đấu

Thi đấu tại Nhà thi đấu của trường Đại học Yersin Đà Lạt (Phía Cổng sau).

V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

Có 03 giải nhất, 03 giải nhì và 03 giải ba cho các nội dung thi đấu, bao gồm:

 

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

- 01 giải nhất đơn nam

- 01 giải nhất đơn nữ

- 01 giải nhất đôi nam nữ

- 01 giải nhì đơn nam

- 01 giải nhì đơn nữ

- 01 giải nhì đôi nam nữ

- 01 giải ba đơn nam

- 01 giải ba đơn nữ

- 01 giải ba đôi nam nữ

 

Các vận động viên thi đấu đạt giải sẽ được cộng điểm rèn luyện trong học kỳ II năm học 2011 – 2012.

2. Kỷ luật

Cầu thủ của các đội chơi xấu, phạm luật sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng.

Các vận động viên phải có mặt trước 15 phút để làm thủ tục thi đấu; sau trận đấu, vận động viên  đến ký tên vào Biên bản thi đấu.

Vận động viên bị xử thua nếu:   - Đến trễ 15 phút

                                                   - Tự ý bỏ cuộc

VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

Nhận được thông báo này, Liên Chi hội các Khoa lập danh sách VĐV tham gia giải (theo bản đăng ký danh sách gửi kèm).

Đề nghị các đội có kế hoạch tập luyện để thi đấu đạt thành tích cao.

Liên Chi hội các Khoa phổ biến cho sinh viên Khoa mình biết và tham gia cổ vũ để “Giải bóng bàn sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt” đạt kết quả cao.

 

Thanh Sơn

Đăng ký tư vấn