https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Trường năm 2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 503

Tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng, đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

      Thực hiện sự chỉ đạo và thống nhất của Đảng ủy nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng Kế hoạch tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Trường năm 2014, nội dung cụ thể như sau:

      I. Mục đích, yêu cầu

      1. Nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2014 – Năm thanh niên tình nguyện, thực hiện Chương trình hành động số 67 - Ctr / TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

      2. Tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng, đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      3. Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Khoa trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục sinh viên.

      II. Thời gian, địa điểm, thành phần

      1. Thời gian, địa điểm

      Diễn đàn đối thoại được tổ chức vào lúc 13g30 ngày 26/3/2014 tại Hội trường H33 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

      2. Thành phần

      - Đại biểu là Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.

      - Đại diện Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị và các đoàn thể trong trường.

      - Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt khóa III, Ủy viên BCH Đoàn các khoa.

      - Sinh viên tiêu biểu được bầu chọn từ các chi đoàn, Đoàn khoa trong Trường: 150 sinh viên (có Thông báo phân bổ lực lượng).

      III. Nội dung

      1. Văn nghệ chào mừng: 2 – 3 tiết mục.

      2. Phát biểu khai mạc của chủ trì Hội nghị.

      3. Chủ trì Hội nghị điều hành thảo luận và phân công lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị liên quan để trả lời các thắc mắc của sinh viên.

      4. Phát biểu kết luận của Lãnh đạo nhà trường.

      5. Trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” (nếu có), giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương”…

      IV. Định hướng nội dung đối thoại

      Các chi đoàn, Đoàn khoa tổ chức họp để lấy ý kiến của đoàn viên, sinh viên về một số vấn đề sau:

      1. Công tác quản lý đào tạo: chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; thi, kiểm tra; những thắc mắc liên quan đến hoạt động đào tạo – nghiên cứu khoa học của Trường…

      2. Các vấn đề liên quan đến phương pháp giảng dạy của giảng viên; mối quan hệ giữa thầy và trò trong học tập và rèn luyện.

      3. Công tác quản lý sinh viên: chế độ chính sách; học bổng; đánh giá kết quả rèn luyện; ký túc xá; xác nhận sinh viên; tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; quản lý sinh viên ở Ký túc xá, sinh viên ngoại trú…

      4. Hoạt động phong trào dành cho sinh viên.

      5. Những vấn đề liên quan đến việc tạo cơ chế để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

      6. Một số vấn đề khác mà sinh viên có thắc mắc cần giải đáp.

      IV. Tổ chức thực hiện

      1. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường: Chỉ đạo nội dung và các công việc về tổ chức; điều hành buổi đối thoại.

      2. BCH Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ; tập hợp nội dung đăng ký tham gia đối thoại; chuẩn bị nội dung, chương trình và chịu trách nhiệm công tác tổ chức chương trình.

      3. Ban Chấp hành Đoàn các Khoa: Nhanh chóng triển khai kế hoạch này tới toàn bộ các chi đoàn, tổ chức cho các chi đoàn sinh hoạt để đăng ký nội dung tham gia đối thoại với lãnh đạo Trường.

      Các đơn vị gửi bản đăng ký nội dung đối thoại với lãnh đạo về Văn phòng Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt trước ngày 15/3/2014 (gửi trực tiếp cho đ/c Trần Võ Di Linh hoặc qua email doanthanhnien@yersin.edu.vn).

      4. Phòng Đào tạo và NCKH: sắp xếp cho sinh viên nghỉ học để tham gia chương trình này.

      5. Các phòng, khoa, đơn vị và các đoàn thể trực thuộc: Đại diện lãnh đạo dự và trực tiếp trả lời các thắc mắc của sinh viên.

      Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc phối hợp để tổ chức chương trình mang nhiều ý nghĩa này.

Đăng ký tư vấn