https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 94

Thời gian tham gia chiến dịch: Từ 6/7 đến 26/7/2013. Tổi ngày 26.7.2013 sẽ tổ chức Hội quân tại Nghĩa trang liệt sĩ Tp. Đà Lạt

 

     Căn cứ Kế hoạch số 31 KH/TĐ ngày 8 tháng 5 năm 2013 của BTV Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về việc “Tổ chức chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè và kỳ nghỉ hồng 2013”, BTV Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng kế hoạch “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2013” như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     Tạo ra môi trường để sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội.

     Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để sinh viên nhà trường tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” an toàn tuyệt đối và đạt được mục đích đề ra.

     BTV Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng những quy định trong khi tham gia chiến dịch, tổ chức tập huấn nội dung công việc, đi thăm, chỉ đạo chiến dịch diễn ra theo đúng kế hoạch, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

     BCH Đoàn các Khoa thông báo cho đoàn viên, sinh viên Khoa mình biết để đăng ký tham gia.

     Đoàn viên sinh viên nêu cao tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để tham gia đóng góp cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa.

     II. NỘI DUNG

     1. Xây dựng nội dung công tác

Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013 dựa trên cơ sở các hướng dẫn của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Xây dựng “Những điều không được làm khi tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh”.

Phổ biến đến toàn thể sinh viên tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013, đặc biệt là các nhóm trưởng, nhóm phó nắm thật chắc nội dung công tác và các quy định này.


     2. Tổ chức đội hình tình nguyện

Số lượng SV trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013 là 40 SV, chia làm 04 nhóm (mỗi nhóm 10 SV) công tác tại 04 xã của huyện Đam Rông.

     - Xã Phi Liêng                           10 sinh viên

     - Xã Đạ K’ Nàng                        10 sinh viên

     - Xã Đạ R’ Sal                           10 sinh viên

     - Xã Liêng Sronh                       10 sinh viên

     Cử nhóm trưởng và nhóm phó trực tiếp điều hành hoạt động của nhóm trên cơ sở kế hoạch và nội dung công tác đã xây dựng.

  1. Thời gian tham gia chiến dịch

     - Thời gian tập huấn: Lúc 7h30 thứ 2, ngày 3 tháng 7 năm 2013.

     - Địa điểm tập huấn:  Phòng học N2.6.

     - Thời gian tham gia chiến dịch (chỉ trong vòng 20 ngày, sinh viên vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ hè sau khi tham gia chiến dịch): Từ 6/7 đến 26/7/2013. Tổi ngày 26.7.2013 sẽ tổ chức Hội quân tại Nghĩa trang liệt sĩ Tp. Đà Lạt.

     III. ĐĂNG KÝ THAM GIA

     Sinh viên có nguyện vọng tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013 viết đơn theo mẫu gửi kèm và nộp cho BCH Đoàn khoa, sau đó nộp về Văn phòng Đoàn trường.

     Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2013. Ngày 11/6/2013, BTV Đoàn trường sẽ họp xét và thông báo cho sinh viên biết.

     Trong trường hợp có nhiều sinh viên đăng ký tham gia, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ họp và lựa chọn sinh viên tham gia theo các tiêu chuẩn: Cân đối tỉ lệ sinh viên giữa các khoa, ưu tiên sinh viên là cán bộ đoàn, cán sự lớp…

     Ghi chú: Sinh viên đã đăng ký tham gia cần thường xuyên theo dõi thông tin trên website của nhà trường (http://www.yersin.edu.vn) hoặc Bảng thông tin của Đoàn để kịp thời nắm bắt thông tin.

     IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

     Sinh viên tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013 sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong thời gian tham gia và được cộng điểm rèn luyện trong học kỳ I năm học 2013 – 2014.

     Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ khen thưởng những cá nhân hoặc tập thể có nhiều thành tích trong Chiến dịch. Sinh viên tham gia chiến dịch sẽ được ưu tiên trong xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

     Sinh viên không chấp hành nội quy, quy định của Chiến dịch và gây ra những hậu quả nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

     IV. BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN DỊCH

     - Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban

     - Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng ban

     - Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng ban

     - Đ/c Trương Thị Mai Quyên – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Trưởng ban

     - Đ/c Nguyễn Thị Mơ – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Ủy viên

     - Đ/c Lưu Bảo Trung – Cán bộ Đoàn chuyên trách, Ủy viên

     - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy viên

     V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

     Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013 diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

     Đề phị phòng Tổ chức Hành chính cắt 01 bandrol: “Trường Đại học Yersin Đà Lạt – Sinh viên tình nguyện hè 2013”.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

 Lâm Đồng, ngày …… tháng …… năm ……

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THAM GIA

“Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013

 

Kính gửi:                 Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt

                                  Ban Chấp hành Đoàn Khoa .........

 

Tên tôi là:  ................................................................

Chi đoàn: .................................................................

Đoàn khoa: .............................................................

MSSV:  .....................................................

Khóa: .....................................................

Số điện thoại liên lạc: ................................................

Hoặc .......................................................

Địa chỉ email:        

(Ghi chú: Khi có thay đổi số điện thoại liên lạc phải báo ngay với VP Đoàn trường để tiện liên lạc khi cần thiết)

 

Trình bày lý do, mong muốn, nguyện vọng được tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2013 (ghi rõ ràng, đầy đủ và thật thuyết phục; tối thiểu 100 từ): ................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 (Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 ............................................................... 


Đăng ký tư vấn