https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 491

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012

 

Căn cứ Kế hoạch số 254 KH/TĐ ngày 17 tháng 4 năm 2012 của BTV Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về việc “Tổ chức chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè và kỳ nghỉ hồng 2012”, BTV Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng kế hoạch “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tạo ra môi trường để sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội.

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để sinh viên nhà trường tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” an toàn tuyệt đối và đạt được mục đích đề ra.

BTV Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng những quy định trong khi tham gia chiến dịch, tổ chức đi thăm, chỉ đạo chiến dịch diễn ra theo đúng kế hoạch, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

BCH Đoàn các Khoa thông báo cho đoàn viên, sinh viên Khoa mình biết để đăng ký tham gia.

II. NỘI DUNG

1.  Xây dựng nội dung công tác

Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012 dựa trên cơ sở các hướng dẫn của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Xây dựng “Những điều không được làm khi tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh”.

Phổ biến đến toàn thể sinh viên tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012, đặc biệt là các nhóm trưởng, nhóm phó nắm thật chắc nội dung công tác và các quy định này.


2.  Tổ chức đội hình tình nguyện

Số lượng SV trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012 là 28 SV, chia làm 04 nhóm (mỗi nhóm 07 SV) công tác tại 04 xã của huyện Đam Rông.

Ø    Xã Ro Men                        07 sinh viên

Ø    Xã Đạ M’ Rông                   07 sinh viên

Ø    Xã Đạ Tông                       07 sinh viên

Ø    Xã Đạ Long                       07 sinh viên

Cử nhóm trưởng và nhóm phó trực tiếp chỉ đạo hoạt động của nhóm trên cơ sở kế hoạch và nội dung công tác đã xây dựng.

3.  Thời gian tham gia chiến dịch

-      Thời gian tập huấn:      Lúc 7h30 thứ 5, ngày 28 tháng 06 năm 2012.

-      Địa điểm tập huấn:      Phòng học N2.6.

-      Thời gian tham gia chiến dịch: Từ 01/07/2012 đến 26/07/2012. Ngày 26.07.2012 sẽ tổ chức Hội quân tại Nghĩa trang liệt sĩ Tp. Đà Lạt.

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA

Sinh viên có nguyện vọng tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012 phải viết đơn theo mẫu gửi kèm và nộp cho BCH Đoàn khoa, sau đó nộp về Văn phòng Đoàn trường.

Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2012.

Trong trường hợp có nhiều sinh viên đăng ký tham gia, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ họp và lựa chọn sinh viên tham gia theo các tiêu chuẩn: Cân đối tỉ lệ sinh viên giữa các khoa, ưu tiên sinh viên là cán bộ đoàn, cán sự lớp…

Ghi chú: Sinh viên đã đăng ký tham gia cần thường xuyên theo dõi thông tin trên website của nhà trường (http://www.yersin.edu.vn) hoặc Bảng thông tin của Đoàn để kịp thời nắm bắt thông tin.

IV. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Sinh viên tham gia “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012 sẽ được cộng điểm rèn luyện trong học kỳ I năm học 2012 – 2013.

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ khen thưởng những cá nhân hoặc tập thể có nhiều thành tích trong Chiến dịch.

Sinh viên tham gia chiến dịch sẽ được ưu tiên trong xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Sinh viên không chấp hành nội quy, quy định của Chiến dịch và gây ra những hậu quả nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

IV. BAN CHỈ ĐẠO CHIẾN DỊCH

-      Đ/c Nguyễn Thanh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường                        Trưởng ban

-      Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Đoàn trường                          Phó Trưởng ban

-      Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Bí thư Đoàn trường                         Phó Trưởng ban

-      Đ/c Trương Thị Mai Quyên – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên                   Phó Trưởng ban

-      Đ/c Nguyễn Thị Mơ – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên                            Ủy viên

-      Đ/c Lưu Bảo Trung – Cán bộ Đoàn chuyên trách                            Ủy viên

-      Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường                         Ủy viên

V. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt để “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh” năm 2012 diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

Đề phị phòng Tổ chức Hành chính cắt 01 bandrol: “Trường Đại học Yersin Đà Lạt – Sinh viên tình nguyện hè 2012”.

Đăng ký tư vấn