https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013)

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 217

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Là một hoạt động thực hiện chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ...

 


       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       1. Mục đích

       Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Là một hoạt động thực hiện chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

       Tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện và trưởng thành hơn trong đạo đức, tác phong, chính trị, tư tưởng.

       Tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2012 – 2013.

       2. Yêu cầu

       Ban Chấp hành Đoàn các Khoa, Chi đoàn cán bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của đợt hoạt động cao điểm này.

       Đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động.

       II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

       1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội tháng 5/2013

       100% các chi đoàn, chi hội tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 về “Học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” (có tài liệu gửi kèm).

       Khuyến khích hình thức tổ chức sinh động, sáng tạo, hấp dẫn. Có thể tìm kiếm các bộ phim về Bác để chiếu, qua đó, đúc kết ra những bài học cần làm theo Bác.

       100% đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn khoa dự với ít nhất 1 chi đoàn trong đơn vị.

       Giao đồng chí Nguyễn Thị Mơ theo dõi, hướng dẫn và nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt này.

       2. Tổ chức cuộc thi “Yersin’s Wisdom”

       Giao Đoàn khoa Ngoại ngữ chịu trách nhiệm tổ chức chính (sẽ có kế hoạch triển khai riêng).

       3. Xét chọn và trao danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” 2013

       Giao đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường họp để xét chọn.

       Hạn chót nộp danh sách “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” 2013 là ngày 10/5/2013. Hồ sơ khen thưởng gồm: 01 biên bản xét chọn của chi đoàn, đoàn khoa (chú ý phải nêu bật được thành tích của cá nhân, tập thể) và 01 đề nghị của BCH Đoàn khoa.

       3.1. Đối tượng được xét tặng

       a. Tập thể: Các Đoàn Khoa, Liên Chi hội, Chi đoàn cán bộ, các chi đoàn sinh viên.

       b. Cá nhân: Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn, cán bộ Đoàn – Hội các cấp trong trường, đoàn viên, thanh niên, hội viên toàn trường.

       3.2. Cách thức thực hiện

     1.Các Đoàn Khoa phối hợp với Liên chi hội khoa mình xét chọn 1 – 2 tập thể thật tiêu biểu trong số chi đoàn, chi hội đạt kết quả tốt để đề nghị BTV Đoàn trường công nhận và tuyên dương đạt danh hiệu “Tập thể tiên tiến làm theo lời Bác”.

     2. Mỗi chi đoàn cán bộ, chi đoàn, chi hội sinh viên xét chọn 01 cá nhân tiêu biểu để đề nghị BTV Đoàn trường công nhận và tuyên dương đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2013.

       3.3. Tiêu chí xét tặng danh hiệu cụ thể

       a. Đối với cá nhân: Phải có đầy đủ các điều kiện sau

       -      Phải thực sự là một tấm gương tiêu biểu trong lao động, học tập, rèn luyện, đạo đức, tác phong để sinh viên phấn đấu noi theo. Khi xét chọn phải xem xét một cách toàn diện để việc trao tặng danh hiệu có tác dụng tốt cho cá nhân đó phấn đấu và cho sinh viên khác noi theo.

       -   Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành nghị quyết, chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

       -  Luôn gương mẫu và đi đầu trong việc tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cấp Trường, cấp Khoa, cấp chi đoàn, chi hội tổ chức.

       -  Có bản đăng ký và thực hiện có kết quả “Tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo lời Bác” theo mẫu gửi kèm.

       -  Nếu là cán bộ Đoàn, đoàn viên phải có bản đăng ký và thực hiện tốt “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” do Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai.

       -      Đối với Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn phải được xếp loại “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

       -  Đối với đoàn viên cán bộ: Phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm học vừa qua và phải thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, giảng viên, nhân viên trẻ do Chi đoàn cán bộ triển khai.

       -  Đối với sinh viên: Phải có kết quả học tập tích lũy đạt từ Khá trở lên (đạt từ 7.00 trở lên) và có kết quả rèn luyện tích lũy đạt từ Tốt trở lên (đạt từ 80 điểm trở lên).

       b. Đối với tập thể: Phải có đầy đủ các điều kiện sau

       -  Được Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt khen thưởng trong Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2011 – 2012.

       -  Triển khai đầy đủ và thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Kế hoạch số 10/KH–DYD–Đtg ngày 18/02/2013 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2013”.

       -  Tham gia tích cực trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm “123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2013”.

      -  Triển khai và thực hiện tốt “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” do Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai vào đầu năm học.

       -   Đối với Chi đoàn cán bộ: Phải triển khai và thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, giảng viên, nhân viên trẻ do Đoàn trường phát động.

      -  Đối với Đoàn Khoa, Liên chi hội, chi đoàn, chi hội: Phải có 20% cá nhân trong tập thể có kết quả học tập học kỳ I đạt từ Khá trở lên (đạt từ 7.00 trở lên) và 50% cá nhân có kết quả rèn luyện học kỳ I đạt từ Tốt trở lên (đạt từ 80 điểm trở lên).

       4. Tổ chức Lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với việc tổ chức Chung kết cuộc thi “Yersin’s Wisdom”

       Thời gian dự kiến:     Ngày 17/5/2013 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

       Địa điểm:               Hội trường N2 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

       Giao câu lạc bộ Cảm tình Đảng chuẩn bị 01 bộ phim về tấm gương đạo đức của Bác gắn với chuyên đề 2013 đã nêu trên đây để chiếu trong buổi lễ (độ dài tối đa 20 phút).

       Các Đoàn khoa, chi đoàn cán bộ huy động lực lượng tham gia và chuẩn bị tiết mục văn nghệ biểu diễn, cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị

Số lượng

huy động dự khán

Tiết mục

văn nghệ

Cán bộ phụ trách

1

Công nghệ Thông tin

10 SV

 

Đ/c Nguyễn Đình Tuấn

2

Sinh học – Môi trường

40 SV

 

Đ/c Phạm Thế Anh

3

Quản trị Kinh doanh

150 SV

02 tiết mục

Đ/c Thái Thị Kinh

4

Kiến trúc và MTCN

100 SV

 

Đ/c Nguyễn Văn Huy

5

Ngoại ngữ

30 SV

 

Đ/c Ng. Thị H.g Nguyên

6

Du lịch

30 SV

01 tiết mục

Đ/c Dương Ngọc Lang

7

Điều dưỡng

140 SV

02 tiết mục

(có 1 múa)

Đ/c Tr.g Thị Mai Quyên

Đ/c Tạ Thị Hà Thi

8

Chi đoàn cán bộ

20 người

 

Đ/c Lê Thị Thùy Dung

       V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch, phân công các đồng chí chịu trách nhiệm chính theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

       BCH Đoàn các Khoa triển khai kế hoạch, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động trong đợt cao điểm này.

Đăng ký tư vấn