https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch kết thúc học kỳ 1 và kế hoạch triển khai học kỳ 2 năm học 2011 - 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 476

 

THÔNG BÁO

 Kế hoạch kết thúc học kỳ 1 và kế hoạch học kỳ 2/2011-2012

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc

            Trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch kết thúc học kỳ 1 và kế hoạch triển khai học kỳ 2/2011-2012  như sau:

1-     Kết thúc học kỳ 1 & Nghỉ Tết Âm lịch:

Stt

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

1

Kết thúc giảng dạy học kỳ 1

Ngày 24/12/2011

2

- Thi HK lần 1 (đợt 3)

- Thi lại lần 2 (một số môn đã có điểm thi sớm)

Từ 26/12 à 14/01/2012

3

Nghỉ Tết ÂL (3 tuần)

Từ 16/01 à  04/02/2012

2-     Kế hoạch học kỳ 2: Học kỳ 2 bắt đầu từ 06/02/2012, kết thúc ngày 30/6/2012.

1

SV tập trung học tập HK 2 (Xem TKB tại Khoa)

Xếp TKB từ 06/02/2012    

2

Đăng ký học phần HK2 + ĐK học lại.

Từ 06/02 à15/02/2012   

3

Tổ chức thi lần 2 (HK 1)

Từ 20/02 à 03/3/2012

4

Thi HK 2 (đợt 1 và 2): gồm các môn xong sớm

Thi HK 2 (đợt 3): gồm các môn còn lại

Thi thành 3 đợt trong

tháng 4, 5, 6 /2012

5

Nghỉ hè 2011-2012

Từ 02/7/2012 à 06/8/2012

3- Kế hoạch HK2 dành cho K5 (năm cuối khoá): Ngoài kế hoạch chung trên đây, năm cuối khoá có các nội dung riêng như sau:

                 1

- Thực tập cuối khoá; Nộp báo cáo.

-  Làm khoá luận tốt nghiệp 

Sinh viên thi lại phải về thi

theo lịch chung của Trường.

2

- Các Khoa tổ chức ôn thi tốt nghiệp

- Trường xét và công bố DS được thi tốt nghiệp

Từ 21à 23/5/2012

Trước 30/5/2012

3

- Các Khoa chấm khoá luận tốt nghiệp

- Khoa Kiến trúc-MTCN lập kế hoạch bảo vệ

   đồ án tốt nghiệp của Khoa gửi Trường

Trước 18/6/2012

4

- Xét tốt nghiệp, công bố DS tốt nghiệp.

- In văn bằng tốt nghiệp…

Từ 20 à 25/6/2012

5

- Tổ chức “Lễ trao bằng tốt nghiệp”

  (Tại Hội trường lớn và tại Khoa)

Dự kiến : 02/7/2012

(nhằm ngày thứ hai)

Đề nghị các đơn vị phổ biến cho cán bộ, giảng viên và sinh viên biết kế hoạch trên và phối hợp chặt chẽ để triển khai đúng tiến độ.

 

 

Đăng ký tư vấn