https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, chi hội tháng 12.2011

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 451

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn và chi hội trong tháng 12.2011 như sau:

A. NỘI DUNG SINH HOẠT

1.    Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 12.2011 như: Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12; Kỷ niệm ngày thành lập Trường 27.12…

2.    Tuyên truyền, phổ biến nội dung quy chế thi, kiểm tra cho sinh viên; phát động phong trào “Học nghiêm túc, thi trung thực”, “Kỳ thi nghiêm túc, chất lượng”.

3.    Tổ chức các hoạt động trong Tháng cao điểm tổng kết Năm Thanh niên 2011 như: Tổ chức các hoạt động Vì môi trường; các hoạt động “Vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”…

4.    Phát động tham gia các hoạt động chào mừng Festival hoa Đà Lạt năm 2012 (Đã có kế hoạch triển khai): Thi trang trí xe đạp đôi; Thi thiết kế thời trang hoa; Tham gia Canavan hoa và Giải việt dã chinh phục Lang Biang.

5.    Tiếp tục phát động tham gia bình chọn cho Trang của Trường Đại học Yersin Đà Lạt trên website banbe.net trong cuộc thi “Tự hào trường tôi” tại địa chỉ:

http://banbe.net/pages/dai_hoc_yersin_da_lat/5000000999/feed#!?fk=2

 

II. TÀI LIỆU SINH HOẠT

Các nội dung sinh hoạt do Chi đoàn, chi hội chủ động tìm kiếm. Một số nội dung có trên website của Trường http://yersin.edu.vn.

Đề nghị các chi đoàn, chi hội căn cứ hướng dẫn để tổ chức sinh hoạt đạt chất lượng tốt.

Đăng ký tư vấn